KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SCHŮZKA LEVICOVÉHO KLUBU ŽEN 5. 10. 2020

V pondělí 5. října se  opět sešly členky Levicového klubu žen na pravidelné schůzce.  Účast byla částečně poznamenána obavami z COVID-19,  takže nás bylo jen devět. Předsedkyně LKŽ Nataša Schalková jako vždy v úvodu popřála jubilantkám – tentokrát ke krásným 92. narozeninám Marii Nohové a k 69. narozeninám Jitce Hanouskové. Ta informovala členky o výsledcích voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, které pro KSČM dopadly velmi nepříznivě.  Na téma voleb se rozproudila živá diskuse, LKŽ se vždy na volební kampani KSČM podílel a bude se podílet i nadále. Předsedkyně LKŽ poděkovala členkám za účast na besedě o Kubě 10. 9., kde ženy připravily i drobné občerstvení. Seznámila členky klubu s plánem akcí LKŽ na poslední čtvrtletí letošního roku, který ale bude možná poznamenám omezeními spojenými s COVID-19.  A pak se jako vždy rozproudila volná diskuse, tradičně nechybělo ani pohoštění. Příští schůzka se koná 2. listopadu a teplické levicové ženy zvou mezi sebe další členky. (jh)