KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI ČESKO-KUBÁNSKÉHO PŘÁTELSTVÍ 4. 3. 2017

V sobotu 4. března jsem se zúčastnila Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství, z.s. v Praze. Po zahájení, v němž zazněly verše Davida Pauloviche věnované Fidelu Castrovi jsme minutou ticha uctili památku skonu vůdce kubánské revoluce, ale i čestného předsedy SČKP Miroslava Muchy a levicového zpěváka Statise Prusalise. Zvolili jsme návrhovou a volební komisi. Následovala zpráva o činnosti předsedy SČKP Ludvíka Šuldy, který zhodnotil činnost společnosti i jejích třiceti územních organizačních složek. Nejaktivnější je organizace v Brně, která za 15 let činnost mimo jiné uspořádala dvacet zájezdů na Kubu. Mezi aktivní patři i složky v Teplicích a v Bílině, jejichž roční zprávu o činnosti citoval celou, takže jsem pak neměla v diskusi s čím vystoupit. Dále hovořil o návrhu na státní vyznamenání pro Statise Prusalise. Z finančních i organizačních důvodů skončilo vydávání čtvrtletníku Venceremos. Milanu Havlíčkovi bylo za jeho vydávání poděkováno. Novou možností bude elektronický bulletin. Jednání pozdravil chargé d’affaires Kubánské republiky v ČR Felix Andrés Leon Carballo. Mimo jiné hovořil i o dobrých diplomatických vztazích mezi ČR a Kubou. Na valné hromadě nechyběla ani poslankyně a předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Kuba Marta Semelová, která mimo jiné hovořila o dobrých ohlasech na cestu ministra zdravotnictví Ludvíka na Kubu. V delegaci byla i poslankyně Soňa Marková, která byla s průběhem cesty spokojená. Zdravici Kubánskému institutu přátelství mezi národy přednesl Milan Krajča. Nedílnou součástí Valné hromady byla zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise a volba Výkonného výboru SČKP. Vlastimil Kálecký už nekandidoval na funkci místopředsedy a dostalo se mu za dlouholetou práci ve prospěch SČKP velkého poděkování. Jednání pozdravil i Ondřej Kazík, člen ústřední rady Komunistického svazu mládeže, který s SČKP spolupracuje na řadě akcí. Hovořil o přípravě 19. Světového festivalu mládeže, který se uskuteční v říjnu v Soči, o 100. výročí VŘSR a 70. výročí prvního světového festivalu mládeže, který se konal v roce 1947 v Praze. Po diskusi, v níž vystoupili zástupci pěti územně organizačních složek přijala Valná hromada usnesení, kterým se bude SČKP řídit v dalším období. Na úplný závěr bylo promítnuto video Pěšáci impéria.

Pozdravila jsem se s charge d´Affaires, novou konzulkou i tlumočnicí Evičkou Mánkovou. Vyřídila jsem pozdravy předsedy územně organizační složky Bílina Oldřicha Bubeníčka, kterého hejtmanské povinnosti zavály v sobotní dopoledne do Podbořan a vyjádřila potěšení nad nadcházející návštěvou kubánského diplomata v našem okrese, která se uskuteční 18. dubna.

 
Jitka Hanousková, předseda územně organizační složky Teplice