KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP VE ŠTRASBURKU 3. 10. 2017

POLITICKÉ VZTAHY EU SE SDRUŽENÍM ASEAN

Sdružení ASEAN oslavilo nedávno 50. výročí založení. Počtem obyvatel je podobné EU, dlužno podotknout, že i některé problémy má podobné, ne-li stejné. 40 let od navázání prvních vztahů mezi EU a ASEAN vidíme pozitivní vývoj ve spolupráci v řadě oblastí. Avšak podobně jako v EU se některé státy potýkají s problematikou porušování lidských práv a neobčanů. Velké komunity bez státní příslušnosti se v současnosti nacházejí v Bruneji, na Filipínách, v Thajsku, Malaysiy a zejména v Myanmaru. V něm se jedná o Rohingy, jejichž postavení je v zemích ASEAN horší, než v případě občanů bez státní příslušnosti v zemích EU. O těch se bohužel zpráva nezmiňuje. Dlužno podotknout, že dlouhodobě několik desítek tisíc neobčanů žije i ve státech EU, konkrétně Lotyšsku a Estonsku. Tito neobčané dokonce mají osobní dokumenty, například pas, s označením neobčan. Jedním z velkých problému zemí ASEAN je ochrana životního prostředí a boj proti pirátství. V Jihočínském moři se dlouhodobě nedaří řešit konflikt mezi státy ASEAN vzájemně a mezi státy ASEAN a Čínou. Ani EU však není prosta podobných problémů. Mezinárodní arbitráž mezi Slovinskem a Chorvatskem v Piranském zálivu je podobným konfliktem v malém. Obě strany tedy EU i ASEAN by měly být vyzvány k vyřešení naznačených problémů.

STAV JEDNÁNÍ SE SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM

Občané Spojeného království v roce 2016 v referendu rozhodli o vystoupení své země z EU. Lisabonská smlouva říká, že od oficiálního oznámení rozhodnutí země o vystoupení se mají dojednat příslušné úmluvy v průběhu 2 let. Na jaře letošního roku Theresa Mayová, po volebním neúspěchu s momentálně nepříliš pevnou pozicí, oznámila Evropské komisi, že Spojené království ukončí své členství v EU. Michela Barniera, jako hlavního vyjednavače EU považuji za velmi schopného politika, a i jeho vystoupení svědčí ve prospěch tohoto mého tvrzení. Jeho postup je korektní a transparentní. Kéž bychom měli více takových politiků. Klíčové body, okolo kterých se celé jednání točí, můžeme shrnout následovně. 1. Spojené království bude mít po vystoupení z EU časově omezené přechodné období, kdy bude dodržovat veškeré předpisy EU, které přijalo, včetně 4 svobod a plné jurisdikce soudního dvora EU. 2. V dohodě o vystoupení půjde o soubor práv občanů Spojeného království v EU a zároveň o práva občanů EU v UK. 3. Mezi Irskem a Severním Irskem nesmí vzniknout nová hranice. 4. Je nutné dosáhnout dohody o finančním vypořádání, mezi EU 27 a Spojeným královstvím. Věřím, že v 5. kole jednání se podaří, ve smyslu usnesení EP, dosáhnout ve výše zmiňovaných oblastech žádoucího pokroku.