KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 11. 5. 2020

Dne 11. května 2020 se od 15,00 konalo v Estrádním sále Domu kultury Teplice zasedání zastupitelstva.

Sešlo se téměř 3 měsíce od minulého jednání a v sále měli zastupitelé (celkem 25 z 27) každý svůj stolek a jejich rozestupy byly přes 2 metry.
Ze 29 bodů jednání byl vyřazen bod č. 16 a město je tedy i nadále členem SBD Mír.
V prvním bodě byl zrušen do konce roku místní poplatek z pobytu s tím, že od nového roku bude opět 21 Kč na osobu a den. Prodej, vykoupení a bezúplatný převod pozemků – body 2 až 15 byly bez diskuse schváleny. Firmě Sport – technik Bohemia s.r.o. nebyla prominuta smluvní pokuta a i úleva na nájemném nebytových prostor města byla odsouhlasena.
Bohatá diskuse se rozvinula u úlevy z pravidel pro poskytování dotací na podporu sportu. Žádosti nutno doplnit do 29. května a po vyhodnocení částky, která bude k disposici (3% příjmů obce) a součtu všech žádostí schválí jejich udělení zastupitelstvo.
Czech Fashion Week Teplice se bude konat 21. a 22. srpna a na tuto akci, European Music Academy, Malou Paříž a Teplický pivní rynek byly schváleny po obvyklé diskusi.
Výtěžek plesu dostane Arkádie a skauti.
Podle smluv začne rekonstrukce Bystřice kolem Červeného kostela a Varšavy v roce 2021.
Cyklotrasa od kruhového objezdu u bývalého ČSAD kolem Jezevčíku, myší dírou na Nákladní, kolem hřbitova k Penny s tím, že druhá větev od myší díry (ul. U pivovaru) povede ulicí Na hrázi a 28. říjnem na náměstí Dr E. Beneše.
Teprve v „Různém“ se rozpoutala diskuse situaci ve SBD Mír, ovšem jediným závěrem bylo zpochybnění legitimity současného vedení. Po příštích volbách ve družstvu se chce Rada k věci vrátit. Navrhl jsem kontrolu ve spolupráci Kontrolní výbor družstva a města, s tím, že máme morální závazek nenechat věci bez odezvy. Hospodaření se v posledních dvou letech propadlo ze zisku cca 7 mil. Kč do ztráty cca 300 tis Kč. To je divné.
Příští zastupitelstvo města se sejde 15. června.

Dne 11. května sepsal Jaromír Kohlíček