KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MÁJOVÉ ODPOLEDNE V KOŠŤANECH 12. 5. 2023

12. 5. se v klubu seniorů tak jako každý rok sešli komunisté a členky LKŽ , aby společně oslavili Májové dny. Všechny přivítala Drahuše Kralová. Za OV KSCM setkání pozdravila okresní tajemnice Jitka Hanousková. Zrekapitulovala květnové akce a informovala o dalších, které okres připravuje na následující měsíce. Hovořila i o volbách v roce 2024 a nutnosti získat vhodné kandidáty. Předsedkyně LKZ Teplice a nová předsedkyně krajské rady Levicových klubů žen v Ústeckém kraji Nataša Schalková poděkovala košťanským ženám za spolupráci a nastínila další možnosti prezentace LKŽ na veřejnosti . Setkání byl přítomen i předseda MO KSCM Jiří Dudešek. Po úvodních slovech se rozproudila živá zábava . (JH)