KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM KRUPKA 29. 10. 2015

Výroční členská schůze MO KSČM Krupka proběhla 29. října v Koloseu za účasti 26 členů. Nechyběli ani čtyři zastupitelé za KSČM včetně místostarosty. Předseda MO KSČM Petr Kadavý podal výčet z aktivit městské organizace za poslední dva roky. Vyzdvihl práci členů i v jiných organizacích a spolcích. Místostarosta Ing. Jaroslav Dubský probral bod po bodu  volební program KSČM v Krupce a informoval o  jeho realizaci za prví rok volebního období. V diskusi vystoupilo sedm členů. Na většinu připomínek a dotazů, které byly směrovány k práci zastupitelů odpověděl s. Dubský.  Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka se zaměřil především na přípravu IX. sjezdu KSČM a voleb do KZ v roce 2016. Poděkoval za sebe i předsedu OV KSČM  a hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka za nelehkou práci, kterou KSČM v Krupce na veřejnosti a pro veřejnost dělá. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková se zajímala o to, jak se členové seznámili s materiály pro diskusi a připomenula jejich důležitost v předsjezdové přípravě. V usnesení výroční členská schůze přijala soubor úkolů pro práci v roce 2016.