KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB v Teplicích 31. 10. 2017

Pravidelný DISKUSNÍ KLUB v Teplicích měl tentokrát dvě části. V té první předseda OV KSČM Teplice Tomáš Zíka vyhodnotil výsledky voleb do PS PČR v okrese Teplice a zamýšlel se nad příčinami neúspěchu. Informoval o stanovisku VV OV KSČM, který doporučil vedení KSČM  dání funkcí k dispozici a  svolání mimořádného sjezdu. Aktuálními informacemi z jednání 9. zasedání ÚV KSČM jej doplnil člen ÚV KSČM za okres  Teplice Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Diskuse byla vzrušená a kritická ke stávající situaci v KSČM. J. Kohlíček doporučil, abychom se především volebním programem KSČM zabývali na výročních členských schůzích a městských konferencích a podali pro jednání Okresní konference návrhy na jeho doplnění o aktuální témata, která voličům v našem VP chyběla. 

Druhá část diskusního klubu byla věnována 100. výročí VŘSR. Poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. historická fakta doplnil o aktuality z nedávné návštěvy St. Petersburgu. Výklad doprovodil fotografiemi  a mapou s využitím dataprojektoru. I k tomuto tématu se rozproudila živá diskuse.

Diskusní klub k aktuálním tématům bude MV KSČM Teplice pořádat i v příštím roce.

Jitka Hanousková