KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 11. 2. 2019

T6
11. února se sešlo 3. zastupitelstvo Teplic v tomto volebním období. Ze zastupitelstva byl pořizován záznam přímo na internet a současně byl proveden záznam, který je na webových stránkách města.. Hned v úvodu byl odhlasován vstup města do Svazu měst a obcí České republiky. Teplice byly jediným statutárním městem, které dosud ve svazu nebylo. Příspěvek do svazu je na jednoho obyvatele 3,- Kč. za rok. Město tím ale získalo celo řadu aktivit, jak právních, tak těch, které město zviditelní. Pak došlo na standartní projednávání rozpočtových opatření, převodů peněz mezi bankami, ale i prodejů nemovitostí menšího rozsahu.
Více místa bych chtěl věnovat návrhům na prodej celé řady parcel a pozemků v okolí Lázeňského náměstí. Z ničeho nic se probudilo několik investorů, kteří projevili zájem o okolí tohoto náměstí, podél ulice Rooseveltova a dalších. Jedním ze zájemců byla i jedna z firem p. Třešňáka, který je znám jako developer. Lázeňské náměstí se stalo zajímavým po studii, kterou zpracoval architekt Sedláček. Zastupitelstvo dospělo k závěru, že uvedené pozemky prodávat nebude a bude vypsána veřejná soutěž k architektonickému řešení celého území. Chtěl bych se zmínit, že v uvedeném prostoru nedaleko v Lázeňském domě Bethowen bylo před několika dny zprovozněno Thermálium jediné svého druhu v ČR, jako investice lázní ve výši cca 300 mil. Kč. Je otevřeno nejen pro lázeňské hosty ale i pro veřejnost. Je zde menší plavecký bazén, nová sauna, hlavně však unikátní bazén s léčivou thermální vodou s teplotou 35 °C, různé masážní trysky a probublávače, vhodné pro léčení pohybových potíží. Doporučuji, v sobotu a v neděli je plno, ve všední den odpoledne a navečer je volněji.
Jednání zastupitelstva pokračovalo projednáváním celé řady žádostí o prominutí dluhů a pohledávek, žádostí na uvolnění dotace na podpory kultury.
V průběhu zastupitelstva došla zpráva od vedoucí stavebního úřadu, že se podařilo zkolaudovat stavbu zimního stadionu. Rada města urychleně dokončí výběrové řízení na ředitele zimáku. Dle informace primátora se do výběrového řízení přihlásilo 18 zájemců. V příštích dnech bude na zimáku spuštěn provoz.

Ing. Lubomír Škarda, zastupitel Teplic za KSČM