KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ KRUPKA 10. 12. 2015

Dne 10.12. jsme uspořádali již klasické vánoční posezení. Sešlo se nás něco přes 120. Akci podpořili svou účastí, slovem i tancem poslanec parlamentu ČR s. Josef Šenfeld, starosta města Ing. Zdeněk Matouš, který ve své zdravici vysoko ohodnotil podíl 1. místostarosty za KSČM Ing. Dubského na úspěšném roku 2015 kdy se podařilo ve městě dokončit obnovu parku Herty Lindnerové, realizaci hasičského muzea, rekonstrukci budovy kláštera, rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci ZŠ Čapkova, opravy dopravních komunikací. Dalším hostem byl i zastupitel statutárního města Teplice za KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který také pozdravil všechny účastníky a také se nechal strhnou k tanci.
K tanci tradičně zahrál p. Karda, a při jeho produkci z velké části na přání se účastníci dobře bavili.
Organizačně se akce podařila, všechno zaklaplo tak jak si organizátoři naplánovali.
Přání krásných Vánočních svátků, a šťastného nového roku popřála všem čestná předsedkyně MO s. Dagmar Mrázková.
Dík za hezkou zábavu patří všem členům výboru MO, kteří se podíleli na organizaci zdařilé akce.

Petr Kadavý, předseda MO KSČM Krupka