KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

CENA VODY PO DIVOKÉ PRIVATIZACI

Po divoké privatizaci v devadesátých letech došlo k tomu, že velkou část českých vodovodů a kanalizací provozují zahraniční vlastníci. Odhaduje se, že díky tomu odteče směrem k zahraničním firmám až dvě miliardy korun ročně.
To jsou peníze, které zaplatí obyčejní lidé ale i firmy na vodné a stočném. Například v Teplicích sídlí Veolia nadnárodní akciová společnost, která je majoritním vlastníkem vodovodů a kanalizací v Severních Čechách. V letošním roce dosáhla cena vodného a stočného včetně DPH již 96,03 Kč. za m3. V roce 1989 byla cena za 1 m3 vody 0,80 Kč. Nárůst představuje stodvacetinásobek. S tímto jsem vystoupil na posledním zastupitelstvu města Teplice, když byly na pořadu jednání volby zástupců města, jakožto akcionáře vodovodů a kanalizací. Tvrdím a s ohledem i na své politické přesvědčení, že přišel čas zpětné privatizace všech základních infrastrukturálních systémů. Hlavně vodní zdroje by měly být vyhlášeny za oblast, které patří všem a jejich správa by neměla být předmětem trhu.
Blíží se podzim a většina prodejců zveřejní ceny vodného a stočného pro rok 2016. Zdražení se očekává především od zahraničních provozovatelů. Jako důvod uvádějí DPH a potřebu zdrojů na opravy a investice. Dost zaměstnanců koncernů i zainteresovaných politiků ale neuvádějí hlavní důvod růstu cen, to je vyvádění peněz do soukromých rukou, i kdyby měla voda jen kapat. V médiích dostávají často prostor a matou veřejnost.
Podobné problémy mají i jinde ve světě. V roce 2007 vznikla v Berlíně občanská iniciativa s cílem zprůhlednit financování zásobování vodou. Kampaň, kterou následně zorganizovali, zvýšila tlak na politiky. Sebrali 280 000 hlasů pro vyvolání referenda. Vystupňovaný tlak donutil vedení města vypovědět smlouvy a zpětně vykoupit vodárny. Spotřebitelům bylo již během roku 2013 vráceno na poplatcích za vodu 60 milionů euro a došlo o 15 % ke snížení ceny.
Je čas, aby přístup k vodě, k naší základní potřebě, byl prohlášen za základní právo s garancí státu.
Ing. Lubomír Škarda, zastupitel města Teplice za KSČM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *