KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM HROB 15.11. 2019

Maraton výroční členských schůzí městských organizací KSČM pokračoval v pátek v Hrobu. Komunisté se sešli tradičně ve společenské místnosti města. Z devatenácti členů se VČS zúčastnilo deset. Jednání zahájila předsedkyně MO Tatjana Vavřínová. Zprávu o činnosti podala Jana Musilová. Vyzdvihla spolupráci s městem, kde má KSČM zastoupení v radě. Dále seznámila členy s návrhy na složení pětičlenného výboru. VČS dále schválila rozpočet organizace na rok 2020. Kvitujeme, že organizace nezapomíná na drobné dárky nejen jubilantům, ale i nechodícím členům, které pravidelně informuje o dění ve městě. Pozornost byla věnována návrhu kandidátů do vyšších orgánů a pro volby do KZ. Členka KV KSČM Jitka Hanousková kvitovala, že se VČS zabývala sjezdovými materiály. Přítomní doporučili pro XI. sjezd KSČM krátkodobý program, kde by vypustili návrh jízdného zdarma, protože ho považují za nereálný. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka informoval o průběhu výročních jednání v dalších organizacích. Uvedl příklad MO KSČM Dubí, kde se daří zvyšovat průměrný členský příspěvek a získané finanční prostředky, které zůstávají pro potřeby organizace, využívá k pořádání akcí pro veřejnost. Dotkl se i situace v PV9 a možností změn ve vedení strany, stejně jako mechanismu voleb kandidátů do zastupitelstva Ústeckého kraje na Krajské konferenci KSČM. Poděkoval místní organizaci za práci ve městě a popřál i přes stále vyšší věkový průměr hodně energie do dalšího období.

Ještě poznámka – MO KSČM Hrob využívá přidělenou vývěsní skříňku a pravidelně ji aktualizuje. Dnes v ní byla pozvánka na VČS.
(jh)