KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PIETNÍ AKT K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ VE VÍGLAŠI 26. 2. 2018

L.Truban a A.Trebuľa 26.2.2018, po osobných kontaktoch so starostom obce Víglaš pozvaný na kladenie kytice k oslobodeniu obce. Starostom sme boli na tomto zromaždení predstavení ako zástupcovia okresu Detva za KSS. Tak isto predseda KSS predniesol príhovor. Nezávislemu starostovi ďakujeme za vrelé privítanie, pohostenie aj keď KSS momentálne v obci nemá členskú základňu.

L. Truban