KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

OSLAVA MDŽ LKŽ V PRAZE 16. 3. 2024

Na pozvání Republikové rady LKŽ jsem se s předsedkyní LKŽ Teplice Natašou Schalkovou a čtyřmi členkami LKŽ Košťany  v sobotu 16. března zúčastnila oslavy MDŽ v Praze. Předsedkyně republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková přivítala účastnice z Levicových klubů z celé republiky a hosty.  Připomenula význam MDŽ, jeho historii i aktuální úlohu ženy ve společnosti. Přítomní hosté pozdravili  setkání v krátkých zdravicích:  chargé d’affaires běloruského velvyslanectví v Praze Olga Filimončiková  ocenila pozvání na setkání. Předseda OS ČMS Stanislav Grospič podtrhl, že  dnešní doba potřebuje i od žen  hodně sil a odhodláni  a  ubezpečil, že OS ČMS je a bude na straně  žen.  Velvyslankyně Kubánské republiky v ČR Saylín Martinéz Tarrio   hovořila o postavení žen na Kubě. Místopředseda KSČM Milan Krajča  vyzdvihl tradice a politické kořeny ženského hnutí, ocenil podíl žen na protestech proti novým mocipánům této země. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná se musela ze setkání pro neodkladné plnění povinnosti spojených s přípravou voleb do EP omluvit. Levicové ženy pozdravila i předsedkyně komise mládeže  KSČM Petra Prokšanová. V kulturním programu vystoupila s písněmi pro ženy za doprovodu kytary Terezka, velký aplaus sklidil folklorní soubor Kozáků. Předsedkyně LKŽ předala děkovný list některým členkám za jejich aktivitu. Z našeho okresu byla oceněna předsedkyně LKŽ Košťany Drahuška Králová.  V závěrečné hodince k dobré náladě ženám zahrál Prima flám Jiřího Vinše. A došlo i na tanec. Přátelské setkání u příležitosti MDŽ bylo završeno dobrým obědem.

Děkujeme republikové radě LKŽ za uskutečnění setkání k MDŽ a těšíme se na další akce.

                                                     Jitka Hanousková