KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

BESEDY NA GYMNAZIU V TEPLICÍCH 15. 3. 2019

Dne 15. 3. 2019 se uskutečnily dvě besedy s poslancem EP na téma „Naše vztahy s Lužicí“ na Gymnasiu Teplice. Zabývaly se historií, jazykem a kulturou ve vztahu k České zemi. Studenti pod vedením učitelů se aktivně zapojili a věřím, že si alespoň základní představu o předmětu besedy odnesli.