KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PORADA ZASTUPITELŮ, členů finančních výborů 10. 6. 2017

V sobotu 10. června 2017 se na ÚV KSČM uskutečnila pracovní porada členů finančních výborů krajských zastupitelstev a zastupitelstev statutárních měst. Poradu řídil místopředseda ÚV KSČM a ministr financí stínové vlády KSČM Ing. Jiří Dolejš, který měl i hlavní referát. Informoval o stavu přípravy rozpočtu ČR na rok 2018 a hlavních problémech s ním spojených. V další části vystoupila Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru Karlovarského kraje, která se podělila o zkušenosti z rozpočtové politiky krajů. V další diskusi dostali slovo i další účastníci, kteří hovořili o problematice hospodaření ve svých městech a krajích. Já jsem vystoupil se záměrem dát do našeho volebního programu zestátňování vybraných segmentů hospodaření, tak abychom snížili odliv kapitálu do zahraničí a snížili závislost měst, obcí, krajů i státu na soukromém kapitálu. Navrhl jsem v realizovat první fázi dopravu, hospodaření v oblasti vodovodů a kanalizací. Na celostátní úrovni pak zavést bankovní daň, za současného zřízení nové státní komerční banky. Současně by mělo být samostatným úkolem státní hospodaření s nerosným bohatstvím naší země, jako je např. uran, lithium, zlato a energetické zdroje. Nejedná se však o plošné znárodňování.

LŠ 2017Jsem názoru, že v naší zemi již dozrává dost velké povědomí o tom, jak velké dopady na náš život měla obrovská privatizace, kdy za pár stříbrných bylo rozprodáno skoro vše, co mělo nějakou cenu. Je vidět jak obrovské zisky se nyní vyvádějí mimo naši zem. Nastala doba, abychom našli cestu k návratu našeho bohatství zpět do rukou lidu.

Dne 12.6.2017 Ing. Lubomír Škarda, zastupitel Statutárního města Teplice