KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB V TEPLICÍCH 13. 11. 2014

 

Při přípravě témat diskusních klubů spolupracujeme s poslanci, zastupiteli a Klubem společenských věd při ÚV KSČM. Pro listopadový klub v Teplicích jsme si z nabídky KSV vybrali téma Současný stav mezinárodního dělnického a komunistického hnutí, postavení Číny a států Latinské Ameriky. Lektora RNDr. Václav Exner, CSc., místopředsedu Centra strategických a teoretických studií ÚV přivítala 13. 11. zaplněná zasedačka OV KSČM. Úvodní slovo bylo rozděleno do tří částí. V té první se s. Exner zabýval MDKH, hovořil o Straně evropské levice, Straně demokratického socialismu, o frakci GUE/NGL v EP. Zde podotkl, že přítomný Jaromír Kohlíček by jistě o ní mluvil fundovaněji. Ozřejmil úlohu Mezinárodních porad komunistických a dělnických stran i Bruselských porad. Dotkl se spolupráce s odbory s tím, že málokde se daří, aby se komunisté více projevovali v odborech. Rozebral stanovisko KS Řecka ke Kubě, Vietnamu, Číně a státům LA. Těm se věnoval ve druhé části diskuse. Největší úlohu zde má Kuba, která přes těžkou situaci uhájila socialistickou orientaci. Svou roli sehrává výbor na obranu pokračující revoluce. Upozornil na fakt, že i přes naprosto neporovnatelné životní podmínky i vzdělanost na rozdíl od nás socialismus na Kubě uhájili a nechápou, proč my jsme si nechali socialismus vzít. Poslední část velmi zajímavého klubu byla věnována Číně. Podrobně rozebral čínskou cestu, jejíž úspěch tkví v optimistickém pohledu na budoucnost. Jejich model úspěchu ale není určen k napodobování. V diskusi se kromě těchto otázek hovořilo i o současném postavení KSČM, o úspěšném vedení volební kampaně, o kádrových otázkách. Další diskusní klub v Teplicích bude v lednu 2015.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *