KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZELENÁ NAFTA

 

         Tento matoucí výraz se vyskytuje v souvislosti se zemědělstvím v České republice již delší dobu. Nemá nic společného s bionaftou, případně s barvou nafty, zato jde o důležitou část tzv. povolené podpory zemědělcům v rámci EU. V posledních letech totiž na našem trhu s potravinami postupně mizelo české vepřové, jogurty, sýry, brambory…. Stačí se projít po kterémkoliv supermarketu a jistě můžete můj seznam doplnit.

         Naši zemědělci dodávají do zahraničí mléko a vyvážejí dobytek. Do republiky se naopak dováží ve velkém potraviny. Hlavně z Polska, Rakouska a Německa. Naši sousedé a konkurenti využívají řadu různých podpor pro své výrobce. Vratka části spotřební daně pro zemědělce a lesníky je jednou z možností, jak alespoň trochu tuto nevýhodu vyrovnat. Navíc – v našem zemědělství začíná citelně chybět organická hmota v orné půdě. Minerální hnojiva ji nahradit nemohou. Slušný zahrádkář to dobře zná a proto má vždy kompost a smaží se do půdy organickou hmotu dostat. Mnoho zemědělských podniků se u nás soustřeďuje na rostlinnou výrobu tyou řepka – obilí a živočišná výroba, pěstování zeleniny, vinohradnictví, pícniny pěstování květin a jiná zahradnictví i jiné druhy produkce náročné na ruční práci či s nejasnou rentabilitou jsou v útlumu. Proto jsou vratky spotřební daně podle produkce odstupňovány. Není to sice zásadní příspěvek, ale jde o krok správným směrem. Prezident již zákon podepsal. Takže alespoň krůček k vyrovnání podmínek se zahraniční konkurencí naši zemědělci pro příští rok dostanou.

V Teplicích dne 31.12. 2018                 Jaromír Kohlíček