KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

CYKLOŠTAFETA MÍRU K 74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

CYKLOŠTAFETA MÍRU PO PAMÁTNÍCÍCH OSVOBOZENÍ se letos jela 8. 5. už po patnácté a absolvovalo jí 9 cyklistů. Akce OV KSČM Teplice k 74. výročí osvobození od fašismu se vydařila, počasí cyklistům přálo.  Účastníky přivítal na startu  u lípy tisíciletí v Dubí předseda OV KSČM Tomáš ZÍKA. Peloton pozdravil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Stuhu vázal starosta města Dubí Ing. Petr Pípal. Na startu byli i poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc, a kandidát pro volby EP IngLukáš Pařízek. První ročník začínal se sedmi statečným, letos bylo na startu rovněž sedm cyklistů.  Nechyběl mezi nimi každoroční účastník, ex poslanec a předseda OV KSČM Litoměřice Ing. Josef Šenfeld. Další pravidelný účastník, krajský zastupitel Ing. Jaroslav Dubský se letos ujal role čestné stráže s vlajkou u památníků. Poslanec EP se z jízdy omluvil, hned po startu zamířil na letiště do Prahy, odkud pokračoval na oslavy vítězství nad fašismem do Moskvy. V Hrobu se k cykloštafetě přidali další dva cyklisti. U památníku zde promluvil kandidát č. 5 pro volby do EP Ing. Lukáš Pařízek z Litoměřic, který zajímavě hovořil po celé trase cykloštafety a k památníkům kladl šeříky ozdobené trikolorou. Stuhu vázal starosta města Ing. Jiří Fürst za účasti místostarosty Karla Hirsche. Hejtman Oldřich Bubeníček podtrhl snahu vedení města o jeho rozvoj.  Předsedkyně MO KSČM Tatjana Vavřínová doprovodila na kole štafetu až na konec území města. V Oseku účastníky přivítala úřadující místopředsedkyně MO KSČM Taťána Dondová. Stuhu vázal starosta Ing. Jiří Macháček, který se přidal na kole ke štafetě. Nechyběl místostarosta Ing. Jiří Hlinka.  V Duchcově vázal stuhu starosta Mgr. Zbyněk Šimbera. U památníku promluvil místostarosta Ing. Stanislav Strohmeier. V Zabrušanech bylo tradiční focení na schodech nad památníkem. Stuhu vázal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V Křemýži  vítali tradičně štafetu členové ZO KSČM u památníku na náměstí. Zde promluvil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, květiny pokládal místostarosta obce Jan Muzička, stuhu vázala starostka Ohníče Lenka Brandtnerová. Pietní akt u památníku v Teplicích byl zahájen tradičně československou hymnou, promluvil zastupitel Ing. Lubomír Škarda, který vázal stuhu na štafetový kolík a jako u každého památníku dostal slovo i kandidát pro volby do EP Ing. Lukáš Pařízek. Květiny položily i členky LKŽ v čele s předsedkyní Natašou Schalkovou, které pro  cyklisty připravily  na posilněnou před Novosedlickým kopcem  řízečky a koláčky. V Novosedlicích u památníku na hřbitově cykloštafetu přivítal historik RSDr. Ivo Přichystal, který přivázal další stuhu na štafetový kolík vedoucího jezdce, kandidáta do EP Ing. Lukáše Pařízka z Litoměřic. Na předposlední zastávce cykloštafety po památnících v Proboštově peloton přivítala předsedkyně ZO KSČM Alena Vyšínová, která vázala i stuhu. Květiny k památníku položila spolu s kandidátem do EP Ing. Lukášem Pařízkem hospodářka ZO Marcela Šimečková. Pro účastníky byly připraveny tradičně výborné jednohubky i něco sladkého. Cíl 15. ročníku CYKLOŠTAFETY míru byl jako každý rok u památníku 313. obětí pochodu smrti na Prokopce v Krupce. Místopředsedkyně OV KSČM Irena Kořanová přivázala na štafetový kolík poslední stuhu a vyřídila pozdravy od čestné předsedkyně MO KSČM Mgr. Dagmar Mrázkové, které zdravotní stav letos nedovolil tak jako každý předchozí rok u památníku promluvit. Čestnou stráž s vlajkami u památníku drželi teplický Lukáš Přikryl a místní Petr Kadavý. Společné foto bylo u lípy století vysazené komunisty na Prokopce v loňském roce. Členka VV OV KSČM Helena Ludvíková předala cyklistům účastnické listy a plakety.  Ty byly na trase  rozdávány  účastníkům spolu se  symbolickými perníčky s kolem, které zajistil předseda OV KSČM Tomáš Zíka. Ten v závěru poděkoval všem účastníkům i organizátorům za jubilejní 15. ročník CYKLOŠTAFETY. A pak již následovala tradiční neformální beseda s občerstvením, které připravila místní MO KSČM v Krupce.

                                       Jitka Hanousková

                           člen organizačního týmu cykloštafety