KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

7. ZASEDÁNÍ OV KSČM 30. 4. 2019

Dnešní zasedání OV KSČM projednalo a schválilo zprávu o činnosti VV OV KSČM od posledního únorového zasedání, rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí, zprávu OVŠ o průběhu volební kampaně do EP a závěry diskuse k aktualizaci Programu KSČM. Host jednání, 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek OV seznámil s průběhem Celostranické konference 27.4. Usnesení všichni členové OV obdrželi písemně. Jednání zvolilo delegáty na Programovou konferenci 8.6., potvrdilo členy VV OV KSČM z MO KSČM Dubí a Krupka, revokovalo své usnesení č. 4 z 18.12.2018 a hlasováním rozhodlo o členech MO KSČM Krupka, kteří kandidovali ve volbách do ZO za jiný volební subjekt. OV KSČM uložil dokončit realizaci úkolů spojených s volbami do EP, aktivně se zapojit do realizace májových akcí v rámci okresu, připravit na červen další setkání členů zastupitelstev a připravit do příštího zasedání POZ vnitrostranických jednání před XI. sjezdem KSČM. /jh/