KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 15.9.2017

KANDIDÁT TOMÁŠ ZÍKA ODPOVÍDÁ NA DOTAZ METROPOLU

Jak využijete v případě zvolení své bohaté zkušenosti z komunální politiky v Poslanecké sněmovně?

O politiku se zajímám již velice dlouho. A když jsem dostal v roce 2002 nabídku kandidovat za KSČM do zastupitelstva města Dubí, neváhal jsem a nabídku jsem přijal. Sice jsem mandát v těchto volbách nezískal, ale v roce 2005 jsem vystřídal odstupující kolegyni a stal se zastupitelem v našem městě. A až do současné doby tento mandát vykonávám. Podařilo se mi ho obhájit již v trojích komunálních volbách. V loňském roce jsem byl zvolen do rady města Dubí.
Mnoho let jsem pracoval, nebo doposud pracuji v nejrozličnějších politických i nepolitických funkcích. K tomu patří i práce v organizacích zabývajících se mimoškolní volnočasovou aktivitou dětí a mládeže. Nezanedbatelným faktem mého života je, že se od roku 1997 živím jako tzv. OSVČ. Já raději používám termín „živnostník“.
A pokud zkombinujete všechny tyto moje životní fáze v jeden celek, vyjde vám z toho někdo, kdo se více jak dvacet let pohybuje ať v tu pracovní, tak tu mimopracovní dobou mezi lidmi. Dá se říci že napříč všemi vrstvami. Jak těmi mladými nebo těmi staršími. Jak těmi bohatšími, tak těmi chudšími. Naslouchám nejednomu těžkému životnímu příběhu. Mnohdy to jsou velmi smutné cesty lidí, kteří se díky kličkám a mezírkám v naší právní legislativě a lidí co na tomto parazitují, dostávají až na samé dno – do složitě řešitelných situací. Pokud je to jen trošku možné, snažím se v rámci svých možností a znalostí pomoci jim s jejich každodenními starostmi. Vypsáním toho či onoho formuláře, nasměrováním na správný úřad, sepsáním potřebného dokumentu…..
Proto, pokud bych měl tu čest stát se členem poslanecké sněmovny, chtěl bych využít všech svých doposud získaných životních zkušeností pro důstojné životní podmínky co nejširšího počtu spoluobčanů. Zjednodušení úředních úkonů, snížení zneužívání sociálních dávek, lepší přerozdělování finančních prostředků ve sportu a kultuře, důstojnější a bezpečnější postavení učitelů,………..