KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DRUŽEBNÍ NÁVŠTĚVA U PŘÁTEL NA SLOVENSKU 21. – 23. 8. 2020

Cesty k našim přátelům do družebního okresu Detva patří k návštěvám, na které se nezapomíná. Vedoucím delegace jmenované VV OV KSČM Teplice byl předseda OV KSČM Tomáš Zíka, příležitost zavítat na Slovensko dostali i předsedkyně MO KSČM Hrob Tatjana Vavřínová a člen P MV KSČM Teplice Lukáš Přikryl. Tradičně delegaci doprovázela tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. V pátek 21. srpna jsme po osmi a půl hodinách pohodové jízdy (díky výbornému řidiči Tomáši Zíkovi) dorazili přímo do Hriňové, kde bylo již tradičně připravené ubytování v penzionu Anka významného hriňovského podnikatele a sympatizanta Jozefa Košúta, se kterým jsme se srdečně pozdravili. Po ubytování nás oficiálně přivítal předseda OV KSS Detva Anton Trebula. Ještě týž den večer jsme se v salonku penzionu setkali se členy ZO KSS Hriňová a předsedou OV KSS. Nechyběli dlouholetí přátelé Peter Suja, Lubo Truban, Ondrej Trebula, setkání se zúčastnil i poslanec za KSS v Hriňové Ladislav Moravčík a další členové ZO. S nemocným Andrejem Zošiakem jsme se pozdravili aspoň po telefonu. Na chvíli mezi nás přišel i učitel a velký sympatizant našich idejí Mgr. Anton Trebula – Kečkár, který nás pak další dny provázel. Celý večer jsme si měli o čem povídat, vyměňovali si zkušenosti ze stále obtížnější stranické práce i ze zastupitelstev. V sobotu 22. srpna jsme navštívili skanzen v dolině Černý Balog, o němž zasvěcené informace podal Mgr. Anton TREBULA – Kečkar. Svezli jsme se i úzkokolejným vláčkem. Po obědě jsme navštívili pohřebiště a památník partyzánů. Zastavili jsme se i v Lomu nad Rýmavicí, kde jsou nejstarší dochované stavby místní architektury a prohlédli jsme si velkou přehradu, zásobárnu pitné vody pro oblast Hriňové. Poslední zastávkou sobotního putování se slovenským přáteli bylo Ski centrum Košutka. Podvečer byl věnován prohlídce krásného města Hriňová a návštěvě zdejšího památníku SNP.
V neděli dopoledne jsme jako při každé návštěvě zavítali na Polanu k památníku SNP. Husté lesy na Polaně se staly útočištěm vojáků i partyzánů. Při 15. výročí SNP zde byl postaven důstojný pomník padlým v SNP a všem ve druhé světové válce. Nedávno prošel rekonstrukcí. Letos jsme neměli na Polaně štěstí na počastí, těsně po položení květin začalo hustě pršet a nebyl jindy tak krásný výhled na Slovenské středohoří. Škoda, že nevyužitý horský hotel dále chátrá a funguje jen bufet, kde jsme se trochu ohřáli a usušili. S přáteli jsme se rozloučili stylově u vývěsky KSS v Hriňové, aktuálně připomínající SNP, kterou jim můžeme jen závidět. Po rychlém obědě v Pizzerii jsme se už vítali se soudruhy v Detvě. Na výměnu informaci s předsedou Klubu komunistů Slovenska a předsedou OV Svazu bojovníků proti fašismu Bc. Julou Feješem a členem KSS Ing. Martinem Strelcem jsme měli zhruba devadesát minut. Bylo to jako vždy přátelské posezení, pohoštění připravila Martinova manželka Soňa, se kterou nás také pojí letité přátelství. Po nezbytném fotografování a předání dárků jsme zamířili na cestu do okresu Teplice, kam nás opět bezpečně dovezl předseda OV KSČM.
Poděkování za sponzorství cestovních nákladů patři zastupiteli Ústeckého kraje Ing. Jaroslavu Dubskému a za cestovní pojištění Heleně Ludvíkové.

Jitka Hanousková