KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 3.čvrtletí

2011-09-23 4. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ
Jitka Hanousková
Ve čtvrtek 22. září se uskutečnilo 4. pracovní setkání zastupitelů teplického okresu zvolených z kandidátek KSČM v tomto volebním období. Nosným tématem byla problematika Veřejně prospěšných prací (VPP) a činnost Úřadu práce (ÚP). Předseda Okresní rady členů zastupitelstev místostarosta Bystřan Antonín Kamenský v úvodu nastínil aktuální situaci v zaměstnávání VPP. Vzhledem k napjatým rozpočtům obce si většina z nich nemůže dovolit platit externí firmy na údržbu obce a proto je možnost zaměstnávat VPP pro obce výhodná. Stávající legislativa však neumožňuje zaměstnávat ty lidi, které by obce potřebovaly. V sítu ÚP většinou zůstávají lidé, kteří nic neumí, nebo dělat nechtějí, nebo mají zdravotní omezení či postižení. Dalším problémem je možnost jednoho člověka zaměstnat pouze na tři až šest měsíců. Obec ho proškolí, vybaví nezbytnými pomůckami, zaučí, dotyčný skončí a vše jede nanovo. Jedním z negativních faktorů je i fakt, že VPP končí 30.11. a další mohou obce zaměstnat až od února. Se zimní údržbou se musí vypořádat jak umí. Místostarosta města Osek Ing. Jiří Hlinka ocenil, že díky vlastní organizaci Služby města Osek nejsou na VPP úplně závislí. Zaměstnávají jich 20 ? 30 na pomocné práce. Asi jako všude jsou lidi, co chtějí dělat a ti, co dělat nebudou. Stát by měl hledat možnosti zajistit lidem práci. Poukázal na příklad ÚP Most, který využil možnosti získat dotaci z evropských peněz. Místostarostka města Ledvice Ivana Procházková si posteskla, že ve výběrovém řízení nemohou vzít ty lidi, co už pracovali a osvědčili se, ale nové a celý kolotoč se roztáčí znovu. Výhodou města je, že mají čtyři kmenové zaměstnance na údržbu a k nim zaměstnávají šest VPP. V současné době naštěstí na půl roku do listopadu. Zastupitel Proboštova Milan Černík seznámil s návrhem finančního výboru obce na zřízení vlastních technických služeb, aby byl zajištěna údržba obce celoročně. Návrh bude projednán v zastupitelstvu. ÚP by měl dát obcím předběžné informace o lidech, které by měly podle nové legislativy obce zaměstnávat na 20 hodin týdně, aby se na ně mohli připravit. Místostarosta Novosedlic Milič Kočina nemá dobré zkušenosti s výběrovým řízením. Z nabídky 24 lidí se „povede“ třeba jen jeden. Obec by chtěla pomoci lidem, kteří dělali dobře a dělat chtějí, ale nejde to, směrnice je proti lidem. Obec není na VPP zcela závislá, má tři stálé pracovníky na údržbovou techniku. Ta je drahá a nemůže být svěřena každému. Zastupitelstvo nyní schválilo nákup nového multifunkčního stroje na zimu i léto. Vyplatilo se jim i malé autíčko, které objíždí obec a sbírá zdarma odpad. Posteskl si, že kdyby lidé sami po sobě uklízeli, nemusela by úklid zajišťovat obec. Zastupitelky z Hostomic Jana Klofáčová a Hana Haklová si postěžovaly, že v městyse s největší nezaměstnaností na okres a s největší romskou populací je úklid velmi problematický. Na zřízení vlastních technických služeb nemá městys finance a sedm VPP vše nestačí. Z 1260 obyvatel obce je 60 v hmotné nouzi a pobírají jen životní minimum. Obec se jim snaží pomoci, zaměstnává je na 20 hodin týdně, ale o práci mají zájem jen ženy, na ty je spolehnutí. Mezi lidmi roste nenávist, stát by se konečně měl postarat a dát lidem práci. Předseda klubu KSČM ve městě Bílina Oldřich Bubeníček se zamýšlel nad otázkou, co může ÚP dělat, co je dáno zákonem a MPSV. Zásadní nedostatek tohoto systému je snaha zaměstnávat ty, co pracovat nechtějí a ti, co by dělat chtěli, nemohou. Nové vedení města, které představuje moderní pravice, se snaží o zprivatizování technický služeb, házejí jim klacky pod nohy, boj je o novou techniku. Bílina se potýká se silnou romskou minoritou. Město jich zaměstnává dost jako kmenové v technických službách, na VPP i na 4 hodiny denně. Je nutné rozlišovat, kdo chce dělat a kdo ne. Romové nemají většinou vzdělání a bez toho nemají šanci na uplatnění. V závěru Antonín Kamenský shrnul získané poznatky, popřál zastupitelům hodně trpělivosti s VPP a pozval je na předváděcí akci Komunální techniky, kterou obec Bystřany realizuje 5. října od 9 h. před ZŠ Bystřany a kde si bude možné prohlédnout a vyzkoušet různé stroje a komunální techniku. Další pracovní setkání zastupitelů se uskuteční v prosinci.
2011-09-20 BEZ ZÁJMU O VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ SE SITUACE ROMŮ NEZLEPŠÍ
Oldřich Bubeníček
předseda Klubu KSČM v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Dlouhodobý problém severozápadních Čech, masivní příliv sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů z vnitrozemí, vygradoval ve Šluknovském výběžku. Jedná se pouze o jednu lokalitu, ale můžeme vyjmenovat nejméně deset dalších, kde se může situace opakovat. Je to výsledek dvaceti let budování kapitalismu v naší zemi. Vždyť sociální nepokoje jsou běžné ve Velké Británii, Francii, Itálii a dalších západních demokraciích. A za vším jsou peníze. V severozápadních Čechách jsou relativně levné byty, proto sem putují chudí a nejchudší bez rozdílu barvy pleti z lokalit kolem Prahy, středních Čech a jiných lukrativních oblastí republiky. A opuštěné byty se často po jednoduché rekonstrukci mohou draho prodat nebo pronajmout. Na druhou stranu si za to v mnoha případech mohou radnice na severu sami. Mám na mysli bezhlavý prodej obecních bytů. Například v 16tisícové Bílině byla snaha komunistických zastupitelů ponechat ze čtyř a půl tisíce obecních bytů jednu třetinu v majetku města. Návrh neprošel a v problematickém Panelovém sídlišti se poslední byty nabízely „za hubičku“. Jedná se o první panelové sídliště z počátku šedesátých let, kde je největší koncentrace Romů ve městě. Ale problémem nejsou starousedlíci, ale nově přistěhovaní v posledních letech, kteří ani nemají ke kraji žádnou vazbu. Když jsem před třiceti lety pracoval ve sklárně, měl jsem na směně, kde jsem mistroval, většinu Romů, tehdy Cikánů. A mohu říci žádný problém, dělalo se na směny, do práce chodili, normálně jsme spolu vycházeli a s některými se zdravíme dodnes. Dnes je situace jiná. Zásadní problém rómské komunity je vysoká nezaměstnanost, malý zájem o práci a minimální vzdělanost. Z toho plyne závislost na sociálních dávkách a následná trestná činnost. Ta začíná drobnými krádežemi, olupováním seniorů a dětí až po krádeže materiálu a násilnou trestnou činnost. V první řadě zmizela ve většině firem jednoduchá manuální práce, i klasické výkopové práce se dělají často malou mechanizací. Vlastní přístup Romů ke vzdělání je horší než za minulého režimu. Co z toho plyne? Volných pracovních příležitostí je málo a pro nekvalifikované ještě méně. O nutnosti vyššího vzdělání Romů jsem hovořil někdy v roce 1993, když jsem byl pozván na jejich velkou akci v Novosedlicích u Teplic. Pokud nebudou mít vzdělání alespoň na úrovni učebních oborů a maturity, jejich situace se nezlepší. Nyní mohu opakovat to samé. Dnes je část negramotných, část sice text přečte, ale absolutně mu nerozumí. To je problém podpisů u půjček a lichvářů, potom již nemají šanci se z dluhů vymanit. Možná by bylo zajímavé, kdyby někdo spočítal, kolik za dvacet let nateklo stovek a možná více milionů korun do různých rómských iniciativ. A výsledek, téměř žádný. Tedy pro ty chudé a nejchudší. Hovoří se o zajištění práce pro Rómy. Ale k tomu musíme vzít v úvahu, že již dvě generace většiny Rómů neviděly své rodiče pracovat. Jedním z rychlých řešení je možnost veřejně prospěšných prací. Většinou se jedná o úklid ve městech a obcích, nikdo se přitom sice nepředře, ale vytvoří se určité návyky. Minimálně, že se musí ráno vstávat a v šest nebo v sedm hodin být na určeném místě, kde se rozděluje práce na konkrétní den. A co vidím za důležité, tvrdě vyžadovat, aby děti chodily do školy. Co bohužel nevidím, že by se k situaci vyjadřovali samotní Romové. Politické body si při spanilých jízdách do Šluknovského výběžku snaží získat, kde kdo. Ale do procesu nějakého řešení musí být zapojeni v první řadě také právě oni. Bezpečnost musí zajistit Policie ČR, nemyslím těžkooděnci, ale dostatečným počtem policistů na služebnách. Nikoliv je tabulkovými místy, ale skutečným stavem. Městské a obecní policie jsou jenom doplněk pro zajištění pořádku. Řadu návodů na řešení situace dalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v rámci legislativní iniciativy. Nyní bude záležet na vládě a parlamentu. Laciná rasistická řešení zná Evropa již z dob nástupu Adolfa Hitlera. Dnes ale musí být řešením podpora investic, zajištění práce, kontrola využití sociálních dávek a dodržování zákonů bez ohledu na barvu pleti a sociální postavení.
2011-09-16 JAK VÝHODNĚ SPOŘIT V DOBĚ KRIZE
Jitka Hanousková
Pod takovým názvem ve čtvrtek 15. září proběhl další Diskusní klub v Teplicích. Úvodní slovo měl finanční poradce BcA. Milan Sečanský, DiS. Přehledně pomocí slajdů seznámil přítomné s možnostmi spoření. Poukázal na důsledky aktuální situace v ČR a zamýšlel se nad otázkou kde vzít a nekrást. Nastínil přehled typů spoření, vyzdvihl klady, ale nezastíral ani zápory. Na modelové situaci běžné čtyřčlenné rodiny ukázal, jak může finanční poradce přispět k řešení placení různých druhů pojištění. Hlavní zásada je ne zvyšovat, ale slučovat pojištění a získat pro klienta výhody. Zodpověděl řadu zvídavých dotazů a nabídl možnost bezplatné poradny pro občany. O podrobnostech budeme informovat v nejbližším vydání okresního zpravodaje
2011-08-29 PŘIJELI MILÍ HOSTÉ ZE SLOVENSKA
Oldřich BUBENÍČEK
Uplynulý víkend patřil v našem okrese návštěvě soudruhů z OV KSS Detva. Přímo z okresního města přijel předseda Julius Feješ a z Hriňové Anton Trebula, Peter Suja a Jožo Košút. Návštěva začala za tropického počasí v pátek v Bílině, kde se hosté zúčastnili společenského večera, který pro ně pořádal MV KSČM. Ženy pod vedením předsedkyně Světly Jelínkové připravily i kulturní program, hudba hrála dlouho do noci a všichni se výborně bavili. V sobotu přijal delegaci místostarosta Bystřan Antonín Kamenský (KSČM), po přátelském posezení položili hosté květiny na místním hřbitově v rotundě, kde jsou pohřbeni francouzští váleční zajatci. Po deštivé prohlídce Teplic a návštěvě hradu Doubravka, proběhl slavnostní oběd, za účasti představitelů MV KSČM a vedení OV KSČM. Zúčastnili se Jitka Hanousková, Helena Ludvíková, Luboš Škarda, Miloslav Novák a další představitelé. Odpolední program připravil MV KSČM Hrob. Předsedkyně Táňa Vavřínová zavedla hosty nejdříve do místního muzea a další program byl v rekreačním středisku Mikulov. Zde slovenskou delegaci pozdravil i hrobský starosta Jan Zelenka (nez.) Večer patřil na koupališti v Duchcově připomenutí 67.výročí slavného Slovenského národního povstání. Promluvil předseda MV Duchcov Jiří Kraft, europoslanec Jaromír Kohlíček a předseda OV KSS Detva Julius Feješ. „Vážíme si toho, že tak daleko od našich hranic si připomínáte Slovenské národní povstání. A nesmíme zapomenout, že jedním z cílů povstání bylo obnovení Československa. Musím také poděkovat za přátelské přijetí a bohatý program, který jste pro nás připravili“ řekl mimo jiné Feješ. Účastníkům se také představil kandidát na senátora v příštím roce Jaroslav Dubský. K dobré náladě hrál tradičně country skupina Střepy a vatru zapálil Julius Feješ a Jaromír Kohlíček. Návštěvu zakončili slovenští hosté v neděli v Bílině.
2011-08-22 KAŽDÉ OPAKOVANÉ VOLBY POSILUJÍ KOALICI NEPOCTIVÝCHROZHOVOR pro Haló noviny
S JAROSLAVEM DUBSKÝM
lídrem kandidátky KSČM v KRUPCE
V září proběhnou v 13 tisícovém městě Krupka na Teplicku od října již třetí komunální volby. Důvod je stále stejný, kupování hlasů, stížnost a rozhodnutí soudu. Docházelo opravdu ke kupování hlasů pro vítěznou stranu v tak masovém měřítku? Jak na tuto situaci reagují komunisté v Krupce?
Po řádných komunálních volbách v říjnu minulého roku jsme se připojili k těm volebním subjektům, které podaly stížnost na jejich průběh v Krupce. S odstupem času, tak jak se vše natahovalo, jsme došli k názoru, že bojujeme s větrnými mlýny. Stav politické kultury v České republice, otevřená korupce u našich politických špičkách, policie, která vše odloží, soudy které nic nepotrestají a proti tomu uplácení voličů v Krupce? Vždyť je to výsměch. Ano, uplácelo se, využila se zoufalá ekonomická situace některých našich spoluobčanů a ti za pár stokorun podlehli. Tím ale nemyslím některé naše romské spoluobčany. O jejich voličskou přízeň nestojíme, jsou prodejní, bezzásadoví, je jim jedno, v jakém společenském zřízení žijí, jen, když to sype. Ale s ohledem na jejich koncentraci v našem městě jsou rozhodujícím voličským potenciálem. Když k tomuto přidám zjištění, že se něco podobného děje při volbách i v jiných obcích a městech, proč být zásadoví a chtít spravedlnost právě u nás v Krupce? Vždyť tím trestáme naše spoluobčany, město nepracuje jak má, žijeme v rozpočtovém provizoriu.Patříte ke stálicím městského zastupitelstva, vedete kandidátku, myslíte si, že nové volby přinesou výraznější změnu ve výsledcích?
Nevím a netroufnu si ani předvídat. Reakce voličů v Krupce mohou být s ohledem na blízkou minulost rozdílné. Bojím se reakce ve smyslu „a stejně je to zbytečné, šaška dělat nebudu, k volbám nejdu“. To jen nahrává těm, kteří budou opět uplácet. Potom se může stát, že ti, kteří sledují své osobní cíle získají většinu, radu si vytvoří podle svých představ a zbytek zastupitelů bude jen do počtu.Stručně řečeno, každé další opakované volby přinesou posílení koalice nepoctivých. Ale při prvním opakování KSČM mírně posílila, s čím jdete do nových voleb?
Především musíme přesvědčit naše členy a sympatizanty, aby přišli k volbám. Protože je v našich řadách a v řadách našich sympatizantů hodně starších a často nemocných lidí, zajistíme pro ně přenosnou volební urnu. Velký potenciál je i v občanech, kteří jsou znechuceni současnou situací ve státě a říkají „k volbám nejdu, stejně nic nezměním.“ Abychom je přesvědčili volit, budeme objíždět Krupku s osobním automobilem a nahranou agitací, ve které budeme vysvětlovat co chceme po volbách v Krupce změnit, v čem pokračovat. A hlavně, jak toho dosáhnout. Určitě se nechceme držet hesla „Čím hůře, tím lépe“, ale protože je běžnému občanu stále hůře a hůře a arogance mocných je neskutečná, mohli bychom i proto posílit.Okres Teplice bude jedním ze sedmadvaceti obvodů, kde proběhnou za rok senátní volby, bude to již počtvrté. Jaká je dosavadní bilance komunistů?
Vždy jsme dopadli celkem dobře, nikdy jsme si ale nesáhli na tu třešničku. V prvních senátních volbách byl naším kandidátem dnešní poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. Skončil třetí, což určitě nebyl neúspěch, navíc tenkrát zvítězil sociální demokrat Jaroslav Musial. Tento, dnes devadesátiletý pán, je uznávaným politikem, u kterého byli občané skutečně na prvním místě. Je i mým lidským vzorem, a kdyby se špička sociální demokracie chovala jako on, nemáme tu neodbornou a nenáviděnou vládu K9. V dalších dvou volbách do senátu to vždy byl vyrovnaný souboj dvou kandidátů, našeho Oldy Bubeníčka a modrého Jaroslava Kubery. Bohužel, dvakrát zvítězil „o prsa“ Jaroslav Kubera. Ten šel do voleb i jako primátor města Teplice. A právě město Teplice, s polovinou obyvatel okresu a senátního obvodu, podstatně výsledky ovlivnilo. Je bohužel historickým faktem, že na rudém severu byly vždy Teplice baštou pravice.Předběžně došlo k dohodě, že v senátních volbách v roce 2012 budete reprezentovat KSČM. Jste vysokoškolák, zkušený hospodářský pracovník, ale i známý komunální politik. Co vidíte za hlavní problémy Teplicka?
Především si uvědomuji, že přijmout kandidaturu za KSČM v senátních volbách je velmi závažné rozhodnutí. Ale i zodpovědnost nezklamat voliče a nebýt jen slabým odvarem našich minulých úspěchů. Pokud se mám zamyslet nad problémy Teplicka, musím oddělit město Teplice a zbytek okresu. Teplice vzkvétají a pro mne jsou nejhezčím městem regionu. Co podstatného však udělal pan senátor za dvě volební období pro Bílinu, Osek, Duchcov, Krupku a další města a obce okresu? Kdy se objevil na jednání jejich zastupitelstev? A ty problémy? Problém Teplicka č.1 je letitý- stále nedostavěná dálnice D8, silnice, které nám zničily kamiony, strašné životní podmínky v obcích podél E55 Bořislavi, Žalanech, ale i Bystřanech. Problém č. 2 bude po zrušení současných těžebních limitů. Zhorší se životní podmínky občanů Teplicka. A problém č.3 je tradiční: vysoká nezaměstnanost.A je nějaký lék na jejich řešení, ke kterému může přispět senát?
Senát je horní komora a pokud tu je, musí řešit všechny problémy občanů. Já jsem patriot, narozený v tomto okrese, vnímám realitu současnosti, ale přesto věřím. Věřím, že když budu v dobrém slova smyslu lobovat za svůj okres, oslovím rozumné kolegy z ostatních stran, nemusí být působení v Senátu mlácením prázdné slámy, může se mnohé vyřešit.
2011-08-17 UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ MÁ VÝRAZNOU PODPORU
Oldřich Bubeníček
předseda klubu KSČM
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Okurkovou sezónou nazývají novináři letní prázdninové období z pohledu důležitých událostí, o kterých mohou informovat. Některý rok to je lepší, některý horší. Asi nejméně příjemné i pro novináře, je období letních povodní, které nám snad letos již nehrozí. Jistě zajímavější jsou politická témata. Zde záleží na směřování média odleva doprava, tedy jakou formou toto podává. Chtě nechtě se muselo vzít minulý týden na vědomí, že podle průzkumu pokračuje mírné posilování KSČM a levice by měla v případě voleb ve sněmovně výraznou převahu. Ovšem při pohledu na práci vládní koalice a zákony, které si nechává schvalovat, se ani zase nemůžeme tolik divit. K tomu musíme připočíst mravenčí práci komunistických zastupitelů od obecní a městské úrovně, přes krajskou až po poslance a senátory. Právě volební průzkumy jsou také měřítkem názoru občanů na práci zastupitelů a zákonodárců. A jak je vidět, komunistům neuškodil ani zoufalý krok Nečasovi vlády, pokusit se potlačit opozici pozastavením její činnosti. V Ústeckém kraji si KSČM získala pevné místo na politické scéně, to potvrdily i loňské komunální volby, kdy dokázala vyhrát i v řadě větších měst a v řadě velkých získala vysoké procento. V krajském zastupitelstvu jsou komunisté silným klubem, který hlasuje v souladu s potřebami většiny občanů kraje. Velice aktivně se zasazuje o dostavbu dálnice D8 v Českém středohoří, podporuje splavnění dolního Labe výstavbou jezu, zasazuje se o kvalitní hromadnou dopravu a také zachování provozu na regionálních železničních tratích. Klub se také aktivně podílel na vytvoření plánu soustavy páteřních škol, který přinese zkvalitnění středoškolského vzdělávání a vytvoří kvalitní podmínky pro rozvoj učňovského školství. Velká pozornost je věnována zdravotnictví a klub požádal o projednání situace v Krajské zdravotní a.s. na zasedání zastupitelstva v září, protože na červnovém jednání nebyl dostatečný časový prostor. Důvodem je signál ředitele společnosti, že propad letošního hospodářského výsledku by mohl být až 220 milionů korun. Výrazné podpory se ze strany klubu KSČM dostává kultuře, a to jak formou údržby historických památek, tak podpory uměleckých těles a souborů a řady kulturních akcí. Nesmíme zapomenout ani na podporu národnostních menšin a zahraničních styků, které kraj nyní směřuje na východ a na Balkán. Výrazné podpory se dostává od Ústeckého kraje rozvoji turistiky. Kraj je rozdělen na čtyři destinace ? Krušné hory, České středohoří, České Švýcarsko a Dolní Poohří- a jedna hezčí než druhá. Je zde řada kulturních a historických památek, ale i řada přírodních scenérií, které přímo vybízejí k návštěvě. V září zažije Ústecký kraj významnou událost. Na pracovním pobytu zde bude celá levicová frakce Evropského parlamentu GUE/NGL, včetně čtyř českých komunistických členů. Zasedat bude v Drážďanech a do našeho kraje ji přivede europoslanec Jaromír Kohlíček. Na 21. září připravil nabitý program, kdy mimo jiné navštíví Litvínovskou uhelnou, Terezín, bude se zajímat o obnovu lesů v Krušných horách a také zlepšení splavnosti dolního Labe. Lodí se poté vrátí do Drážďan. Zahraniční europoslanci se svým doprovodem budou mít co sledovat. Například česká rekultivační škola, kdy se krajina po těžbě uhlí vrací k užívání obyvatelům, patří ke světové špičce. Studovat rekultivace Severočeských dolů jezdí každý rok vysokoškoláci z Velké Británie. Jednání v Drážďanech i v kraji se zúčastní zástupce klubu KSČM krajských zastupitelů.
2011-08-02 Oldřich Bubeníček
předseda Ústecké krajské rady KSČM
Zoufalství, jak jinak nazvat krok vlády, která uložila ministru vnitra připravit podklady pro pozastavení činnosti KSČM. A to přesto, že i experti tohoto ministerstva řekli, že to nemá žádnou oporu v zákoně. Chtějí pozastavit činnost strany, která má zastoupení v Evropském parlamentu, výrazné v českém parlamentu, na krajských i místních úrovních. Její činnost je v souladu s ústavou i právním řádem. Je to silná opoziční strana. Ovšem současná situace pravicové vlády, kdy jeden krok za druhým ničí poslední zbytky sociálního státu, potřebuje něco, čím odvede pozornost od zhoršující se sociální situace velké části obyvatel. Pod zástěrkou omezování státní zadluženosti, schvaluje jedno opatření za druhým, které nahrává pouze bohatým. Tato vláda ví, že po volbách v roce 2014 již u vesla nebude, a proto musí vše stihnout do tohoto termínu. Z předčasných voleb strach nemám. Ne nadarmo se říká, že si kapři sami rybník nevypustí. Zažijeme ještě hodně divadelních představení v podání véčkařů, ale oni sami sobě také škodit nebudou. Jen se budou snažit ještě pro sebe něco urvat. Protože po příštích volbách nemusí ani zasednout ve sněmovně. A aby na toto vše lidé zapomněli, je tady návrh na pozastavení činnosti KSČM. Krok vlády je o to zoufalejší, že se již bojí i prosté soutěže myšlenek a názorů, nakonec kolik procent lidí může svoji politikou oslovit. A proto raději chce svého oponenta zakázat. To bylo řečí o demokracii, svobodě. Ale co můžeme od vládnoucí garnitury čekat, když ji není po chuti ani Tomáš Garrique Masaryk, ani Edvard Beneš. O Ludvíku Svobodovi ani nemluvě
2011-07-02 ŘEKOVÉ POKUSNÝMI KRÁLÍKY MEZINÁRODNÍHO KAPITÁLU
rozhovor s poslancem EP JAROMÍREM KOHLÍČKEM
zdroj Haló noviny Monika Hoření
Jak jako evropský politik hodnotíte nedávnou stávku dopraváků?
Myslím, že je to malý krok do civilizované Evropy, kdy se konečně čeští odboráři vzbudili a vyšli do ulic. Avšak v porovnání se zeměmi západní Evropy to byl opravdu malý krok. Tam totiž probíhají větší stávky. Dokonce mohu uvést příklad z Francie, kde v hospodářských výhledech plánují, kolik se orientačně příští rok uskuteční dnů stávek. Politici v těchto zemích pak umějí odhadnout, jaký je význam té které stávky a jaké z toho plynou důsledky. To ale neznamená, že by stávky viděli rádi. U nás žijeme v „době nečasů“, a proto premiér nebo prezident netuší, co vlastně stávka znamená. Premiér se vyjádřil, že stávka v dopravě bude znamenat několik miliard ztrát. České dráhy však odhadly ztrátu na 80 milionů. Pokud jsou premiérovy informace takto „přesné“, pak víme, že je nejvyšší čas, abychom tuhle vládu „uložili k ledu“. A to se vůbec nezmiňuji o poněkud nepřehledné situaci, kterou zřejmě stávka byla pro pana prezidenta, protože ten dokonce, jak známo, navrhl, aby se stávkujícím řeklo ?na shledanou?. Prezident asi neví, že jedním ze základních práv občanů v civilizovaných zemích je právo na stávku. Myslím, že by bylo dobré se podívat na věc z pohledu občana: 70 až 80 procent lidí se domnívá, že tato vláda škodí a měla by odejít. Jestli prezident uznává, že žijeme v demokratickém státě, měl by stávku podpořit, aby už konečně doba nečasů skončila.Lidé si však stávající koaliční vládu stvořili sami prostřednictvím hlasů, jež vhodili koaličním stranám.
To ano, ale když v civilizovaných zemích usoudí většina obyvatel, že vláda je špatná, a dá to vhodným způsobem najevo – místními volbami, dlouhodobými průzkumy veřejného mínění či referendem, tak se prostě vláda změní (viz situace v Británii či Německu). A není mnohdy ani třeba vyjádření nedůvěry v parlamentu.Jak byste zařadil tuto stávku do evropského kontextu?
Byla novým fenoménem. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku si, žel, lidé zvykli, že co řekne státní moc, je správné. Proto trvalo 20 let, než si odbory poprvé řekly, že nemohou jen ustupovat. (Světlou výjimkou byla stávka odborářů na železnici.) Podívejme se na drastické změny v Zákoníku práce, které nastaly v průběhu 20 let – vyškrtla se řada zaměstnaneckých práv, a přesto odboráři radikálně nevystoupili, tedy kromě zmíněného vystoupení odborů na železnici. Nyní však se v ČR objevil nový fenomén ? jedna část odborů (v tomto případě Koalice dopravních odborových svazů) byla podporována ostatními odborovými svazy.Jak na všeobecné škrty reagují lidé v Evropě?
Podívejte, nestalo se v historii českých zemí, ani v dobách Rakousko-Uherska, že by vláda snížila reálné příjmy policistům, hasičům a vojákům. To se stalo až „díky“ Nečasově vládě. V Německu daleko mírnější opatření konzervativních vlád znamenala, že řada zemských konzervativních vlád byla při volbách voliči převálcována, a pozice současné spolkové vlády je velmi slabá. Odbourávání sociálních výhod v Německu (tzv. Harz 4) je proti tomu, co se děje u nás, mírné, a podívejte se, jak Němci reagují! V Maďarsku tvoří pravicová vláda ústavní většinu, přesto – když lidé dali najevo nesouhlas s jejími kroky – se tamní pravicová vláda rozhodla odejít od druhého pilíře penzijního systému. Právě pravicová vláda se rozhodla tento pilíř prostřednictvím zákona ?zaříznout?. O tom se také u nás mlčí, protože je to v zásadním rozporu s koncepcí současné české vlády!Co Řecko?
Řecko je velmi specifický případ. Tam je skoro revoluční situace. Řekové jsou známi velkou rozhádaností. Už od starověku se říkalo, že jestliže se sejde sedm Řeků, mají osm politických názorů, ale uvědomme si, že mnohé demokratické procedury vzešly právě z Řecka. Řekové se nyní velmi tvrdě brání proti asociálním opatřením a je jedno, kdo tato opatření ordinuje. Řecký problém je stejný jako u nás ? obrovská redistribuce národního bohatství ve prospěch nejbohatších a záměr zatížit ty nejchudší. Tendence, jež je patrná všude. Řecko má výši dluhu 140 procent HDP, což je však méně než Japonsko. Proto je Řecko laboratoří mezinárodního kapitálu, který zkouší, co všechno lidé ještě snesou. Řekové jsou pokusnými králíky. Mimochodem – příjem na hlavu je v Řecku výrazně vyšší než u nás.Jaký je levicový recept na řešení řecké situace?
Musí se udělat to, co funguje např. ve Francii – zdanění velkých majetků, progresivní zdanění příjmu fyzických i právnických osob. Je naprosto asociální stropovat odvody, protože ti nejbohatší pak platí méně, než by měli. Pak je tu otázka nepřiměřenosti mezd a odměn – já si opravdu nemyslím, že člověk, který si vydělává 200krát více než dělník, také 200krát více pracuje. I proto je potřebné důsledně oddělovat ve statistice příjmy ředitelské a manažerské od dělnických ? to jsou ty ošidné průměry. Když se třeba tvoří na závodech kolektivní smlouva, tak by se mělo jasně stanovit, v které kategorii se má kolik přidávat.Velice zajímavě se situace vyvinula na Islandu. Lidé tam projevili svou vůli, změnili vládu a většinová média u nás mlčí…
To máte pravdu ? zdráhají se totiž českým lidem sdělit, co se na Islandu skutečně dělo a děje. Ale v EU se o Islandu nemlčí! Myslím, že mnozí čeští novináři ani netuší, že Island je v Evropě. Island je velmi zvláštní země. Geologicky se nachází na rozmezí americké a evropské pevninské desky a na tomto dotyku se uvolňuje velké množství zemské energie. Proto jsou na Islandu běžné vulkány a horké prameny. Těchto přírodních zdrojů využívají tamní tři slévárny hliníku. Co je ale důležité – Island je dnes velmi zvláštní i politicky. Je ukázkou toho, jak neoliberální reformy mohou zlikvidovat ekonomiku. Islandské banky stály před bankrotem, a stát je proto znárodnil. A Islanďané dvakrát v referendu jasně rozhodli neodškodňovat klienty těchto bank. Stát se také postaral o to, aby se tyto podniky ozdravily. Krátce poté, co na Islandu vypukla krize, odstoupila vláda, byla změněna ústava, byly vypsány nové volby a od té doby na ostrově vládne vláda, jejímž úhelným kamenem je strana, jež je podobně jako KSČM stranou autentické levice.Co se stalo s viníky hospodářské situace na Islandu?
Bývalá vláda byla veřejně politicky odsouzena tím, že byly vyhlášeny nové volby. Vedoucí činitelé konzervativní vlády, která propagovala podobné recepty jako ve všech zemích EU včetně ČR (tedy postupné odbourávání sociálního státu, neoliberální reformy, privatizace veřejných služeb), propadli. Tento projekt na Islandu zkrachoval. S ironií říkám: Island je opravdu velmi špatným příkladem pro naše neoliberální politiky.Kdo nyní na Islandu vládne?
Levicová koalice, jejímž úhelným kamenem je naše bratrská strana. Předsedou této strany je současný islandský ministr financí, o němž se velvyslanec EU vyjádřil, že je nejrozumnějším islandským politikem s jasnou vizí. Krize odezněla, hospodářská situace se stabilizovala. Nová vláda posílila sociální jistoty lidí a odklonila se od neoliberální politiky. Pomohly také půjčky u řady severských zemí, protože v této oblasti je silná vazba mezi státy, solidarita, dokonce nehledě na to, jaká vláda je u vesla. V Norsku, které Islandu výrazně pomohlo, dlouhodobě vládne levicová koalice. Tamní velké podniky jsou ve státním vlastnictví a díky rozsáhlé státní sociální politice se právě Norsko nejlépe vyrovnalo se světovou krizí.Island není členem Evropské unie.
Ano. Viděl jsem rozbory, proč nechtěl vstoupit do EU, nyní však Islanďané přehodnotili svůj postoj a komisař Fülle byl pověřen zahájit od 1. ledna 2011 proces přistoupení Islandu k EU, a to i se známými specifiky, jako je rybolov. Island má vynikající pozici – je součástí Evropského hospodářského společenství, užívá výhod schengenského systému. A malá perlička ? právě Island měl již před tisíci lety první parlament zvaný Althing.A co nového je u našich přátel – Lužických Srbů, kterým dlouhodobě věnujete velkou pozornost?
Tak například v srpnu se uskuteční v Chrosčicích, v tradičním místě lužickosrbských aktivit, za mé podpory mládežnický hudební festival. A neustále se diskutuje o tom, jak dál v národnostním školství, protože v celé Lužici už jsou jen tři školy, v nichž se vyučuje aspoň částečně v lužickosrbském jazyce. Problém je v tom, že prostředky na podporu této výuky nepřibývají

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *