KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

9. ZASEDÁNÍ OV KSČM 24. 9. 2019

ROZPOČET NA ROK 2020 SCHVÁLEN
9. zasedání OV KSČM 24. září projednalo a schválilo zprávu o činnosti VV OV KSČM od posledního červnového zasedání, zabývalo se závěry 8. zasedání ÚV KSČM, značnou pozornost věnovalo průběhu výročních vnitrostranických jednání . V ekonomickém bloku byl projednán a schválen rozbor hospodaření za leden-srpen, vyrovnaný rozpočet na rok 2020, předseda OV KSČM vyhlásil inventarizaci majetku k 31.12.2019 a předseda ORK podal zprávu o činnosti ORK. Úkoly jednomyslně přijatého usnesení se týkají jak obsahového a organizačního zabezpečení VČS, MK, OK, tak přípravy na závěrečný výkaz o hospodaření ZO a MO za rok 2019, provedení inventarizace majetku a přípravy dalšího setkání členů zastupitelstev. Další zasedání 5. listopadu se bude zabývat především přípravou lednové Okresní konference. (JH)