KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM DUBÍ 20. 11. 2017

Výroční členská schůze městské organizace KSČM v Dubí se uskutečnila v příjemném prostředí nových prostor Klubu seniorů. Během dvou a půl hodiny přítomní členové projednali všechny body programu a přijali usnesení. Zpráva předsedy MO a současně i OV KSČM Tomáše Zíky byla konkrétní a vypovídala o práci organizace za uplynulé dvouleté období od poslední VČS. Výčet akcí, které MO organizuje pro veřejnost je obsáhlý a i díky  tomu  jsou komunisté v  Dubí v povědomosti občanů.  Ve volbách do PS sice skončili ve městě až na 4. místě, ale docílili výsledek převyšující okresní průměr. Část jednání byla věnována i zastupitelstvu města a podílu komunistů na jeho chodu. Výbor organizace předložil VČS řadu kádrových návrhů, objevila se i nová jména, která by se měla  figurovat na okresní konferenci. Osobně mě potěšilo,  že kandidaturu do Senátu 2018 přijal Tomáš Zíka. Pro volby do EP 2019 dubští komunisté navrhli Gabrielu Hubáčkovou, na místopředsedu KSČM Jaromíra Kohlíčka.  Jitka Hanousková informovala jednání o složité finanční situaci KSČM po prohraných volbách a o aktualitách v KZ a.s. Usnesení bylo přijato jednomyslně.                 (jh)