KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

6. ZASEDÁNÍ OV KSČM 17. 2. 2015

První část 6. zasedání OV KSČM byla ve znamení Integrované dopravy na Teplicku. Radní pro dopravu Ústeckého kraje a ved. odd. dopravy KÚ informovali předsedy ZO a MO KSČM o změnách, ke kterým díky uplatnění Integrovaného systému dopravy na Teplicku došlo a diskutovali s nimi o možných řešeních některých problémů. Další část jednání byla věnována čistě vnitrostranickým záležitostem. V usnesení bylo mimo jiné uloženo výkonnému výboru OV KSČM zahájit přípravu obsahového a organizačního zabezpečení výročních členských schůzí MO a ZO KSČM, městských konferencí a okresní konference KSČM směřující k IX. sjezdu KSČM v květnu 2016. Harmonogram VČS ZO a MO KSČM, MK a OK KSČM bude upřesněn  na 7. zasedání OV KSČM.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *