KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI ČESKO-KUBÁNSKÉHO PŘÁTELSTVÍ 10. 3. 2018

V sobotu 10. března jsem se zúčastnila Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství, z.s. v Praze. Po zahájení a přivítání hostů, mezi nimiž byl  za poslance PS PČR Stanislav Grospič, předseda OS ČMS, za společnost J. Fučíka Jan Jelínek a za LKŽ členka republikové rady Alena Grospičová, jsme schválili program jednání a zvolili návrhovou komisi. Následovala zpráva o činnosti předsedy SČKP Ludvíka Šuldy, který zhodnotil činnost společnosti i jejích dvaceti sedmi územních organizačních složek. Uplynulý rok označil jako období stagnace, kdy činnost nevybočovala z běžných aktivit. Nejaktivnější je stále 66ti členná organizace v Brně, která za 16 let činnost mimo jiné uspořádala i řadu zájezdů na Kubu. Mezi aktivní patři i složky v Teplicích a v Bílině, jejichž roční zprávu o činnosti předseda SČKP citoval. Informoval o nutnosti změny sídla Společnosti, vrací se do budovy ÚV KSČM. Požádal územně organizační složky o zlepšení výběru členských příspěvků a nabídl užší spolupráci lektorů při besedách. Poděkoval všem, kdo podpořili výzvu na finanční pomoc Kubě po hurikánu Irma. Náš okres přispěl částkou 7 000 Kč. Jednání pozdravil chargé d’affaires Kubánské republiky v ČR Felix Andrés Leon Carballo. Mimo jiné hovořil o obnovení tvrdé blokády Kuby po nástupu prezidenta Trumpa v USA, o dobrých diplomatických vztazích mezi ČR a Kubou, o nadcházejících volbách, které tajnou přímou volbou zvolí 605 poslanců národního shromáždění, kteří 19. 4. zvolí nového prezidenta Kuby. Na valné hromadě nechyběla ani bývalá poslankyně a předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Kuba, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, kterou mimo jiné udivilo to, že v nově ustavené meziparlamentní skupině je pouze pět poslanců KSČM a skupině předsedá p. Růžička z ANO. Řekla, že naši poslanci by si měli uvědomit, že Kuba je země, která pro nás hodně znamená a proto jí mrzí, že se do skupiny nezapojili všichni poslanci KSČM. Zdravici Kubánskému institutu přátelství mezi národy přednesl Milan Krajča. Nedílnou součástí Valné hromady byla zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise a plán práce SČKP na rok 2018, který je směrován k 20. výročí SČKP, jež připadá na prosinec letošního roku. Po diskusi, v níž jsem vystoupila i já za naše dvě územně organizační složky, přijala Valná hromada usnesení, kterým se bude SČKP řídit v dalším období. Na úplný závěr byl promítnut videofilm Olivera Stone Comandant – hodinový rozhovor s Fidelem Castrem.
Pozdravila jsem se s charge d´Affaires i tlumočnicí Evičkou Mánkovou. Vyřídila jsem pozdravy předsedy územně organizační složky Bílina Oldřicha Bubeníčka, který měl neodkladné hejtmanské povinnosti a vyjádřila potěšení nad nadcházející návštěvou kubánského diplomata v našem okrese, která se uskuteční 19. dubna.

Jitka Hanousková, předseda územně organizační složky Teplice