KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZDRAVICE KUBÁNSKÉMU LIDU 23.7.2018

 

Při příležitosti  Státního svátku 65. výročí  útoku mladých kubánských vlastenců na kasárna Moncada   blahopřejeme kubánskému lidu a jeho vládě.

                Vyjadřujeme kubánskému lidu naši plnou podporu a solidaritu. Jsme přesvědčeni, že hrdinný kubánský  lid odolá  všem nepřátelům a bude i nadále střežit a rozvíjet svou nezávislou a svobodnou vlast. Pro země Latinské Ameriky a třetího světa je Kuba majákem na cestě k lepší budoucnosti.

                 My, členové územně organizačních složek Česko-kubánského přátelství v Teplicích a v Bílině se připojujeme  k dlouhé řadě gratulantů a přejeme si, aby se další vzájemně prospěšná česko-kubánská spolupráce rozvíjela na rovnoprávných základech.

 

                   Oldřich Bubeníček                               Jitka Hanousková

               územně organizační složka                  územně organizační složka

              česko-kubánského přátelství               česko-kubánského přátelství

                          Bílina                                                       Teplice

 

 

V Teplicích 23. 7. 2018