KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB BÍLINA 22. 2. 2017

Letošní první diskusní klub v Bílině, který řídil Bohumil Zajpt,  byl věnovaný vnitrostranickým otázkám. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka podal zevrubnou informaci z okresní i krajské konference KSČM, zrekapituloval realitu stranické práce v okrese a nastínil  vizi do budoucna. Na dotazy v diskusi odpovídala i tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková.  V závěru DK byli účastníci pozváni na Oslavu MDŽ, která se koná 10. března od 16 hodin v Kulturním domě Fontána.