KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

4. ZASEDÁNÍ ÚV KSČM 15. 9. 2018

Diskuzní vystoupení k prvnímu bloku programu 4. zasedání ÚV KSČM (v sobotu 15. září 2018)

V prvním bloku našeho dnešního zasedání je sedm částí. Takže stručně v bodech:

  1. Rezoluce k aktuálním otázkám – 80. výročí „Mnichova“ – doporučuji doplnit o snahu o obsazení pohraničí ozbrojenou iredentou Sudetoněmeckého Freikorpsu za podpory nacistického Německa krátce před uzavřením „Dohody“.
  2. Jsem rád, že mi čtyři členové výkonného výbor sdělili stanovisko k dopisu několika členů strany. Bohužel k dané otázce obsažené v dopisu se ve svém stanovisku nedostali. Jsem předsedou MV KSČM v Teplicích. Každý návrh členů zde pečlivě posuzujeme. Proto mne tyto dopisy překvapují, zejména tvrdé odmítnutí zabývat se věcně návrhem, který straníci vyjádřili v dopise.
  3. Včera v 17.00 mi sdělila pracovnice Evropského parlamentu telefonicky, že má cesta na Ukrajinu je orgány této země označena za nežádoucí. Nešlo o soukromou cestu, ale o setkání meziparlamentní skupiny EP – Verchovna rada, v níž jsem delegován svojí poslaneckou skupinou GUE/NGL. Považuji to za zcela bezprecedentní opatření vlády země, která deklaruje snahu o přiblížení k EU s perspektivou vstupu do Unie.
  4. V tomto týdnu Evropský parlament přijal usnesení k situaci v Maďarsku. Nedávno podobné usnesení k situaci v Polsku. V krátké době se může stát, že bude přijímáno další usnesení. Může se týkat příště Slovenska, nebo České republiky. Proto je nutné proti podobným krokům zásadně protestovat.
  5. V našem kraji jsme jako první převzali dvě z patnácti částí autobusové dopravy kraje, a to v okrese Ústí a Děčín. Komunisté jsou tedy opět v čele a ani Český rozhlas to nemohl zatajit. Mimochodem to, že veřejná doprava má být převzata státem, je jedním z devíti bodů zmíněných v Komunistickém manifestu.
  6. Hesla a reklamní plochy při přípravě volební kampaně do EP nutno doplnit o přípravu mítinků – jde o včasné oznámení na příslušných obecních úřadech. Pokud jde o nové kandidáty, je nutné, aby měli dobrý přehled o programu strany a znali minimálně dva světové jazyky.

 

Jaromír Kohlíček

poznámky člena ÚV KSČM k průběhu zasedání

Původní pozvánka zněla na 22. září. O pár dní později ovšem přišly materiály s termínem 15.září 2018. A tak se i stalo. Krátce po deváté hodině uvedl celé zasedání Petr Šimůnek s přáním k narozeninám jubilantům. Vlastní jednání začalo až po více než půlhodině, ve které padlo několik návrhů na doplnění či vypuštění bodů programu. Zejména šlo o přípravu návrhu legislativy vztahující se k neziskovým organizacím tak, jak to požaduje dopis St. Duška z Nebanic, který velmi nekompromisně odmítli ve svých mailech 4 členové Výkonného výboru. Při této rozpravě vystoupil vstřícně Standa Grospič a Pavel Kováčik s tím, že tato záležitost bude zařazena do legislativního plánu klubu. Předmětem diskuze byly body týkající se přípravy voleb do Evropského parlamentu a volby vedoucího kandidáta pro tyto volby. Druhý z bodů byl nakonec vyřazen. V úvodním slově jsme byli vyzváni k plnění vlastních úkolů, které je neuspokojivé. Kritika zajištění vnější hranice s Maďarskem v EP ukázala, kdo je kdo při hlasování o sankcích. Potenciál spojenectví práce a solidarity není vyčerpán. Opozice nám stále chystá různé pasti. Nemusíme tolerovat vše. Program KSČM je obhajobou zájmů většiny. Návrh rezoluce k politické situaci správně vystihl aktuální téma. Osmdesát let od mnichovské zrady další diktát nedopustíme. Po okresních výborech je vyžadováno navržení dalších kandidátů pro volby do EP. Správně by celá kandidátka měla mít 21 plus 1/3, tj. celkem 28 kandidátů a náhradníků. V úvodu k programu pro volby do EP bylo jasně řečeno, že předložený materiál je pouze prvním návrhem a snahou bude na základě připomínek připravit ideálně 3, ale realisticky 7 až 10 priorit. Zároveň je nutné si vydiskutovat strategii pro tyto nadcházející volby, které budou poslední víkend v květnu 2019. V diskuzi k tomuto prvnímu ze čtyř bloků programu vystoupilo více než 10 řečníků. Vybírám pouze hlavní myšlenky. Nesmíme splynout s ostatními, ale odlišit se. Příkladem jsou Melenchon ve Francii a Sahra Wagenknecht v Německu. Proti usnesení přijatému v Poslanecké sněmovně k roku 1968 nevystoupil dostatečně razantně nikdo z našich poslanců. Chybí jasný tah na branku. Nyní jsou hlavním úkolem obecní volby. Podpořte dvě předložené petice (k dopravě a k bydlení). Buďme stateční a obhajujme historickou pravdu, jinak nás to smete. Řada subjektů přebírá z našeho programu bezplatnou MHD. Obraz strany v parlamentu vytváří podmínky pro naši práci v místech. Je potlačována vnitrostranická kritika, kritizováno rozprášení mediálního oddělení. Koncepce SPAS je pozitivní, ale neudrželi jsme vedení. V Praze probíhají diskuze se studenty a obhajoba památníku maršála Koněva. Slavnost Haló novin nahrazena dnem Haló novin, a to 22. září od 14.00 do 17.00 na Karlově náměstí. Web KSČM je nefunkční. Je nutné zaujmout stanovisko k prohlášení Andreje Babiše v Berlíně. Nejsme pouze volební, ale masovou politickou stranou. V Ostravě a ve Svitavách jsou v současné době v řešení personální problémy. V řadě míst máme personální problémy.

Ve druhém bloku, tedy v ekonomických otázkách, zazněla řada připomínek k rozdělení peněz, příspěvků poslanců na činnost strany. Stanovení příspěvků poslanců, zastupitelů v krajích i obcích a dalších funkcionářů nominovaných s podporou strany na její činnost. Toto téma se stalo poměrně široce diskutovanou otázkou. Peníze by měly jít hlavně na okresy, v hospodářské radě mají být zástupci krajů. Stálým problémem je výběr členských příspěvků i odvody z nájmu v nemovitostech spravovaných různými okresy. Téma je nesporně složité a velmi citlivé. To se projevilo i při bojovém hlasování na téma „konsolidační plán“. Zdá se, že někteří účastníci jednání teprve v průběhu hlasování začali chápat nutnost změn vyvolanou posledními dvěma debakly ve volbách do Poslanecké sněmovny a do krajských zastupitelstev. Vydat je možné pouze peníze, které máme. S tím souvisí i možnosti financování aparátu a jednotlivých volebních kampaní.

Závěrečné usnesení je poměrně rozumným výsledkem celého jednání.  Přijaté „stanovisko“ k výročí Mnichova je zdařilé.

 

Zapsal: Jaromír Kohlíček