KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Rozhovor Haló novin s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, kandidátem KSČM na senátora na Teplicku

 
Chci podporovat takové zákony, které umožní růst, příliv nových investic a omezení negativních sociálních jevů

Senát. Je podle tebe skutečně »zárukou demokracie«, jak si to představoval údajně Václav Havel?

Je otázkou, co si kdo pod pojmem demokracie představuje. V Čechách to mnohdy znamená, že si každý může dělat, co chce. Pokud používáme řecký překlad »vláda lidu«, máme demokracii přímou a zastupitelskou. A u té zastupitelské je otázkou, koho si lid jako svého zástupce zvolí. Nevím, co si představoval Václav Havel, ale Senát vznikl při rozdělení Československa jako kompromis průřezem politických stran, stejně jako způsob volby senátorů. Nevím, proč by měl být více demokratický než Sněmovna. Každý má z Ústavy své úkoly a pravomoci. Ale řada senátorů si myslí, že pouze jejich názor je ten správný.

Co by se mělo na práci Senátu, podle tebe, změnit? A jak?

Senát má své pravomoci a úkoly dané Ústavou České republiky. Ovšem v posledních letech se stále více snaží být protiváhou prezidenta a vlády. Je to vidět hlavně v zahraniční politice, kdy se Senát snaží jít jiným směrem, než je oficiální česká zahraniční politika. Na druhou stranu jsem nedávno četl, že k senátním volbám chodí ti vzdělanější voliči. Sněmovnu a prezidenta asi volí ti nevzdělaní, kteří nechápou, co může být pro republiku dobré.

Zemřelý senátor Jaroslav Kubera byl ikonou pravice. Myslíš, že jeho duch lze překonat, protože se mně nechce věřit, že Teplicko, to Teplicko sklářů a revolučních tradic, by celé bylo pravicové?

Jaroslav Kubera byl výrazně pravicový politik, který pocházel z výrazně levicové rodiny. Volební obvod Teplice má své specifikum. Téměř polovina voličů jsou občané statutárního města Teplice. Mají bohatou historii, jsou nejstaršími funkčními lázněmi ve střední Evropě, dávali si zde dostaveníčko králové, carové, géniové světové hudby, cestovatelé. Naopak Bílinsko či Duchcovsko jsou hornické oblasti, které mají trochu jinou tradici.

Podle mne každý senátor byl zvolen za nějaký obvod a tomu by měl fandit a třeba i v lecčems pomáhat. Máš zkušenosti z vašeho kraje, děje se to?

Za osm let, co jsem hejtmanem, nevidím nějaký výrazný podíl senátorů na »fandění« svému obvodu. Jeden zde prakticky ani nežije. Ze současných to jsou možná dva tři. Ale na druhou stranu, senátor má trochu omezenější prostor než poslanec. A záleží na každém jednotlivci, zda se chce ve svém obvodu místně angažovat.

Byl v tomto směru senátor Kubera příkladným?

S Jaroslavem Kuberou jsem se znal snad 25 let. Dovolím si říci, že jsme byli kamarádi. On se nestranil svých politických protivníků. Ale měl svoje Teplice, tím žil.

Co by měl však takový senátor opravdu dělat, aby byl prospěšný svému volebnímu obvodu?

Senátor by měl být v první řadě prospěšný celé republice, všem občanům. Při hlasování přemýšlet, co je opravdu potřeba, co bude dobré pro naprostou většinu občanů. Při smlouvách, co prospěje České republice. Při jmenování nebo navrhování osob do funkcí se nejdříve dívat na profesní schopnosti a teprve potom, o koho se jedná. Svému obvodu pomoci při jednáních na ministerstvech a centrálních orgánech. A měl by se podílet na charitě. Já řadu let s manželkou spolupracuji s Domovem sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží.

Protože jsi kandidát do Senátu a budeš se ucházet o toto místo, jaký program nabídneš voličům ty?

Osm let stojím v čele Ústeckého kraje, byl jsem starostou Bíliny, myslím, že jsem nasbíral dostatek zkušeností pro výkon funkce senátora. Chci podporovat takové zákony, které umožní růst, příliv nových investic a omezení negativních sociálních jevů. Aby měli mladí lidé důvod na Teplicku zůstávat a zakládat zde rodiny. Celý Ústecký kraj je krásný a zaslouží si, aby šikovní a chytří lidé zde našli domov.

S čím, jako kandidát, zásadně nesouhlasíš?

Hlavně nesouhlasím jako občan s přepisováním dějin. Hodně se o tom mluvilo po roce 1989 a co se děje dnes? V našem kraji jsme chtěli důstojně oslavit 75. výročí osvobození Rudou armádou a Spojenci. Chtěli jsme uctít a připomenout památku všech, co v našem kraji padli nebo zahynuli ve druhé světové válce. Vojáky Rudé armády, polské vojáky, americké letce, válečné zajatce, totálně nasazené, vězně koncentračních táborů a terezínského ghetta, české a německé antifašisty. Velké oslavy nám »zakázal« koronavir a nouzový stav. A co mě osobně mrzí, že se zapomíná na generála Ludvíka Svobodu.

Budeš-li zvolen, co bude tvoje priorita?

Do krajských voleb již nekandiduji, máme zde mladší, co vedou kandidátku a budou obhajovat post hejtmana. Proto bych se práci senátora věnoval naplno.

Jaroslav KOJZAR

(Poznámka: Omlouvám se čtenářům za tykání v tomto rozhovoru, ale jako členové jedné redakce před zvolením O. Bubeníčka do funkce hejtmana jsme spolu úzce spolupracovali a bylo by tedy nelogické mu dnes jen pro účely rozhovoru vykat.)