KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SETKÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ KUBY 23.11.2019

Na pozvání velvyslance kubánské republiky v ČR Danilo Alonsa Mederose s chotí Tamarou Acosta Ezcurra a Martiánské asociace Kubánců žijících v ČR se uskutečnilo v prostorách velvyslanectví v letošním roce již druhé setkání kubánců žijících v ČR a jejich českých přátel. Měla jsem tu čest se setkání za územně organizační složku SČKP Teplice zúčastnit. Mezi hosty byla i Vladimíra Pavlíčková, dcera prvního velvyslance na Kubě Dr. Vladimíra Pavlíčka, který zde působil od 20. 6. 1960. Hosty oficielně přivítala konzulka Evelyn León Pérez a to dvojjazyčně – pro české přátele česky ( a velmi dobře) a pro kubánce španělsky.
Po té se ujal slova velvyslanec Danillo Alonso Mederos, jemuž tlumočila dlouholetá tlumočnice velvyslanectví Eva Mánková. V první řadě poděkoval redaktorce a fotografce Haló novin Heleně Kočové za zapůjčení souboru fotografií, které nafotila při svém pobytu na Kubě. Ta pak sama o své cestě na Kubu hovořila a poděkovala za možnost jí absolvovat.
A pak již velvyslanec vyzdvihl úspěšnost Kubánců a prosperitu v ČR a seznámil přítomné s novinkami z ostrova svobody od posledního setkání v dubnu. Poukázal na nutnost sjednotit všechny Kubánce a je jedno kde žijí. Připomenul fakt, že zesiluje blokáda Kuby, kdy 16. 4. vešla v platnost nová opatření prezidenta USA D. Trumpa, byly omezeny cesty na Kubu, byly zrušeny velké okružní plavby, zrušena řada letů. Byl rozšířen seznam společností, které na Kubě nesmí podnikat. To vše ztěžuje život na Kubě, ale díky velké solidaritě se daří blokádu překonávat. 7. 11. v OSN hlasovalo pro rezoluci na zrušení blokády 187 hlasů, což je většina zemí světa. Na Kubě pokračuje rozvoj a ekonomický růst, i když letos nižší, asi 1 % HDP. Dále připomenul, že se uplatňuje v praxi nově schválená ústava, byly provedeny změny ve struktuře vládních orgánů, byl zvolen nový prezident i viceprezident Kuby, v prosinci bude zvolen premiér a guvernéři. V říjnu navštívil prezident Miguel Díaz-Canel řadu států, upevňují se mezinárodní vztahy. Na havanském veletrhu vystavovalo více jak 60 zemí a zúčastnilo se ho 14 oficiálních delegací, mezi nimi i z ČR vedená ministrem zemědělství. V tom vidí Kuba nové možnosti ekonomických vztahů. V nedávné době navštívil oficiálně poprvé Kubu i španělský král, země, která má na Kubě nejrozsáhlejší investice. Velvyslanec připomenul i oslavy 500 let Havany, kdy u zcela nově opraveného Kapitolu vystupovali nejlepší umělci a slavnost byla zakončena velkolepým ohňostrojem. V Havaně bylo postaveno několik nových hotelů a byla opravena spousta historických budov. 500 let Havany je i milník pro další rozvoj Kuby. Velvyslanec podotkl, že mnoho věcí je ještě nutno udělat, ale je jasné, kam se Kuba chce a bude ubírat – cestou nezávislosti a svrchovanosti. V závěru poděkoval všem za účast a popřál do nového roku vše nejlepší. Konzulka vyzvala všechny, aby své příspěvky ze života Kubánců dávali na web a fb velvyslanectví, představila nový parfém k 500 výročí Havany a připomněla třetí  výročí skonu Fidela Castra. A pak se již rozproudila mezi účastníky živá diskuse, ochutnávalo se tradiční kubánské jídlo, kubánský rum i česká plzeň, které roznášel manžel konzulky a pracovník velvyslanectví Maykell Hidalgo.
Využila jsem možnosti hovořit osobně s velvyslancem Danilo Alonso Mederosem, předala drobné dárky, ocenila jsem jeho aktivitu, kdy není pomalu den, aby nenavštívil některý kout naší krásné země, nezavítal do nějaké firmy či instituce, což velmi napomáhá rozvoji kubánsko-českých vztahů a pozvala jsem ho i s manželkou a konzulkou na pravidelný DEN S KUBOU, který každoročně v dubnu pořádají územně organizační složky SČKP Teplice a Bílina.

Jitka Hanousková
územně organizační složka SČKP Teplice