KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM KRUPKA 23. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu se sešli v Koloseu na svém výročním rokování komunisté v Krupce. Jednání s přehledem řídila Irena Kořánová, která je navržena na funkci místopředsedkyně OV KSČM. Po volbě návrhové komise podal předseda MO KSČM Petr Kadavý výčet z činnosti organizace od poslední VČS. Jiří Dbalý seznámil jednání se zprávou o hospodaření a stavem členské základny, která má momentálně 61 členů.  Místostarosta města a krajský zastupitel Ing. Jaroslav Dubský hovořil o plnění volebního programu KSČM v Krupce a možnostech dotáhnout některé body do konce volebního období.  Předseda OV KSČM Tomáš Zíka hovořil o aktuální situaci v KSČM po volbách, o krocích OV i KV ohledně svolání mimořádného sjezdu a nesouhlasu se setrváním předsedy a místopředsedy pro volby ve funkci. Volbami od výboru MO, přes VV, KV, ÚV, delegování na OK, KK, sjezd, kandidátů pro Senát a EP až po návrhy změn ve vedení KSČM provázel Rastislav Sanitrik.  Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková upřesňovala v průběhu volby některé nejasnosti a Tomáš Zíka informoval o  návrzích na již proběhlých výročkách. Následná diskuse se převážně zabývala důvody prohraných voleb do PS, problematikou města a možnostmi KSČM v jejich řešení.   (jh)