KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 23.-24.10.2018

 

Situace v Azovském moři

Azovské moře je vlastně záliv Černého moře mezi Krymem a jihoruskou stepí. V jeho okolí se rozprostírá krásná černozem a při pohledu z letadla působí velmi idylicky.
Zcela jiné dojmy má asi každý kdo zná jméno jedné ze soukromých armád – batalionu Azov. Likvidace stožárů vysokého napětí přivádějící elektřinu na Krym a přehrazení kanálu přes Perekopskou šíji jsou jen dvě ukázky takzvané dobré práce odvedené touto, či podobnými jednotkami.
Není mi jasné, které vlády zemí Evropské Unie mají zájem na eskalaci napětí v této části světa. Zastavte prosím tyto pokusy o rozpoutání dalšího nesmyslného konfliktu a přispějte k znovunastolení míru v této části světa.
Chápu, že pro některé kolegy je Azovské moře daleko, ale uvědomte si, že se jedná o součást Evropy, která je necelou hodinu letu od Rumunska či Bulharska, tedy od území EU. Proto vás žádám, nepřipusťte, aby se tak jako v nedávné minulosti, v těchto místech opět tvrdě bojovalo.

Nařízení EP a Rady o využívání Schengenského informačního systému

Nařízení EP a Rady o využívání Schengenského informačního systému (SIS) při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Řada států střední Evropy se domnívala, že Schengenský systém, do kterého vstupují a kvůli kterému několik let připravovaly technické podmínky pro výměnu údajů, jim zajistí dvě důležité věci. Věřily ve volný pohyb občanů daného státu uvnitř SP a ochranu vnější hranice. Bohužel naprosté zhroucení systému v poledních 10 let ukázalo, že v dosavadním pojetí systém nefunguje. Složitý název zprávy má zahrnovat inovovaný „Schengen“, který na podporu informačního systému využívá, v jednotlivých státech rozptýlená střediska centrály SIRENE a je provozován Agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostory svobody, bezpečnosti a práva. Tento název se skrývá pod zkratkou EU-LISA. Agentura má ve skutečnosti zajistit nepřetržitou dostupnost SIS. Protože SIS obsahuje pouze elementární údaje o osobách, je ve vybraných případech doplňován poměrně rozsáhlým spektrem údajů, uložených v centrále SIRENE. Slabým místem dosavadní aplikace SIS byla rychlost posouzení žádosti o azyl, absolutní prostupnost vnější hranice EU a dále absence uzavřených readmisních dohod na straně jedné a špatná vymahatelnost těch uzavřených pak na straně druhé. Z těchto důvodů se domnívám, že je třeba navrhované změny SIS podpořit.

23.10.2018 Jaromír Kohlíček