KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

2. zasedání OV KSČM 26. června 2018

V úterý odpoledne se konalo 2. zasedání OV KSČM. Po  volbě návrhové komise a kontrole usnesení z 1. zasedání podal člen ÚV KSČM Jaromír Kohlíček zprávu z průběhu 2. zasedání ÚV KSČM a detailně seznámil přítomné s přípravou sobotního 3. zasedání.  V této souvislosti OV podpořil memorandum členům ÚV KSČM a všem komunistům. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka podal zprávu o činnosti VV OV KSČM a výčet akcí na další období. S rozborem hospodaření za pět měsíců letošního roku seznámila jednání tajemnice OV Jitka Hanousková. Značná část jednání byla věnována přípravě voleb do senátu a obecních zastupitelstev. Byly schváleny kandidátky a diskutovalo se o taktice a strategii volební kampaně.  V různém se mimo jiné řešila otázka přijímání nových členů (jh)