KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUZE PRO ČESKÝ ROZHLAS

Štrasburk

diskuze pro Český rozhlas na téma „3 roky Chorvatska v EU“, účastníci diskuze – Jaromír Kohlíček a Miroslav Poche