KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

USNESENÍ IX. SJEZDU KSČM

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.
IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy
I. Schválil
1. Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM
2. Obsahový dokument »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM«
3. Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM
4. Zprávu Ústřední revizní komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM
5. Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM
6. Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy stanov KSČM
7. Statut revizních komisí KSČM
8. Statut rozhodčích komisí KSČM
9. Zprávu mandátové komise IX. sjezdu KSČM
10. Devět priorit IX. sjezdu KSČM
II. Vzal na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM 2. Informaci o analýze období před rokem 1989
III. Zvolil
1. Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa
2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro vnitrostranickou práci a ekonomiku Petra Šimůnka
3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty Jiřího Dolejše
4. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josefa Skálu
5. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Zdeňku Liškovou
6. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou
7. Členy Ústřední revizní komise KSČM Adámka Oldřicha, Břichnáčovou Marii, Čapkovou Pavlu, Dobešovou Lidmilu, Filipa Stanislava, Folprechta Vladimíra, Frankovou Danu, Hájkovou Alžbětu, Hlaváčka Karla, Horáka Jiřího, Hojnice Petra, Chmelíkovou Lenku, Karabcovou Jaroslavu, Konečného Karla, Kovaříka Milana, Kupku Vlastimila, Liškovou Zdeňku, Ludvíkovou Hanu, Máchovou Štěpánku, Mrázka Bohuslava, Oheru Drahomíra, Střížovou Františku, Váňo Josefa, Zmítka Otakara
8. Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM Brádlera Slavomila, Čejku Josefa, Havelku Jaroslava, Chaloupku Vladimíra, Kubínka Jaroslava, Lejčara Jiřího, Levého Zdeňka, Porcalovou Jaroslavu, Schneidera Františka, Skácela Miroslava, Skybu Petra, Tancibudka Jana, Vilda Miroslava, Zahradníčka Josefa, Vrzalovou Helenu
IV. Potvrdil
členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM
V. Uložil
Ústřednímu výboru KSČM:
1. Vyhodnotit diskusi IX. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM
2. Připravit a schválit harmonogram rozpracování jednotlivých částí obsahových dokumentů »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM« a »Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM«.
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: 2. zasedání ÚV KSČM
3. Zabezpečit publikování a vydání dokumentů schválených IX. sjezdem KSČM pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: srpen 2016
VI. Seznámil se
s dopisy zaslanými IX. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM k dalšímu řešení. O konkrétním řešení informovat plénum ÚV KSČM, včetně návrhů odpovědí pisatelům.
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM