KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PAMÁTNÍK KARLA AKSAMITA SRPEN 2019

Levicový klub žen v Teplicích se o památník Karla Aksamita a hrob jeho popravených příbuzných na teplickém hřbitově stará průběžně. Vzorně upravený je i v letních měsících. Jeden uschlý buksus bude nahrazen novým. Hrob je umístěn u dolního rybníčku, kde správa hřbitova nasadila červené rybičky.

připojuji komentář  Jiřího Maye z facebookové skupiny:

Ženám z Levicového klubu žen poděkování za jejich péči a starostlivost o pomníky (pomníčky) našich předků revolucionářů (komunistů), kteří mnohdy neváhali za své přesvědčení i životem zaplatili. Bez jejich péče by už dávno tihle synové a dcery našeho národa upadli do zapomnění. Čest jejich památce a díky Levicovému klubu žen v Teplicích.

(jh)