KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VOLBA PŘEDSEDY EP

V EP je pravidlem, že v polovině každého volebního období se volí nový předseda, místopředsedové, kvestoři. Stejně tak se volí i všichni ostatní funkcionáři. Jako první se volí předseda parlamentu, jehož volba probíhá právě dnes, v úterý 17. ledna 2017.
Každá z frakcí v evropském parlamentu navrhla svého kandidáta na předsedu pro 2. část tohoto volebního období. Všichni kandidáti dostali možnost představit se jednotlivým klubům, a tak i na naší frakci GUE-NGL jsme mohli vidět krom pěti italských poslanců i Jean Lambert z velké Británie a známého liberálního poslance z Belgie, jež má pověření parlamentu pro vyjednávání o Brexitu – Guy Verhofstad. Právě jeho vystoupení na poslanecké skupině GUE a zdůraznění blízkosti řady postojů liberálů (ALDE) a autentické levice GUE bylo velmi sympatické. Potvrdilo se tím to, co řadě politických komentátorů neuniklo. ALDE v řadě případů hlasuje společně s levicovými skupinami v EP. Bohužel právě tento kandidát před 1. kolem hlasování, jež začalo v 9:30 hod., odstoupil.
Státnické vystoupení na začátku pléna bylo umožněno všem zbylým kandidátům, a přes to, že všichni překročili stanovený čas minimálně o jednu minutu, mohli svůj projev ukončit. Za normálních okolností totiž projev na plénu automaticky končí vyčerpání časového limitu, na což předsedající velmi přísně dbají. Všichni kandidáti se shodují v tom, že chtějí být „předsedou všech poslanců“. Všichni se zároveň shodují v nutnosti posílení postavení EP v rámci institucí EU a konstatují nezbytnost změn projektu EU.
Dle volebních pravidel, může být v prvním kole zvolen pouze kandidát, který získá většinu hlasů zúčastněných poslanců. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry poslanci zvolí pouze kandidáta své poslanecké skupiny a jak si z tohoto hlediska povede Jean Lambert z Velké Británie a Antonio Tajani z Itálie. U zástupkyně Velké Británie by bylo paradoxní, kdyby vedla EP v době vyjednávání o podmínkách Brexitu s perspektivou ukončit tato jednání v tomto volebním období (cca. 2 roky). Italský kandidát doposud nebyl v EP nijak výraznou postavou, jelikož je kandidátem největší poslanecké skupiny a v uplynulých obdobích se vždy střídali na pozici předsedy parlamentu zástupci EPP a SaD (sociálních demokratů) je ve volebních předpovědích právě on favorizovaným kandidátem, tudíž je pravděpodobné, že pokud nebude zvolen v 1. nebo 2. kole, bezpochyby postoupí do kola třetího. Jisté je, že do dnešního pozdního večera bude jméno nového předsedy Evropského parlamentu veřejně oznámeno.

Srdečné pozdravy ze Štrasburku.

Jaromír Kohlíček