KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 6. 2. 2018

Strategie rozšíření EU – Západní Balkán

Máme-li diskutovat o zemích Západního Balkánu a jejich ambicích na vstup do Evropské unie, musíme v prvé řadě mít na paměti, že klíčovou zemí tohoto regionu je Srbsko. Úporná snaha řady politiků Evropské unie oslabit tento stát přinesla své ovoce.
Místo Jugoslávie a Albánie jsou zde dva malé členské státy – Chorvatsko a Slovinsko. Dále pak Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina s uspořádáním, které silně připomíná konfederaci, Černá Hora, která se oddělila od zbytkové Jugoslávie, jenom díky velmi zvláštnímu hlasovacímu mechanismu při referendu, a Makedonie, která navíc nesmí být ani Makedonií nazývána.
Ve všech nečlenských státech EU je složitá náboženská a národnostní situace a všechny tyto státy mají s EU smlouvu o přidružení, stejně jako různě koncipované smlouvy o volném pohybu osob.
Politika EU se snaží zahraniční politiku těchto států podřídit svým představám a křečovitá snaha odtrhnout od Srbska provincii Kosovo je hodna největšího opovržení.
Je čas přijmout jasné pozitivní kroky vůči státům Západního Balkánu, proto tuto diskusi vítám.

6.2.2018 Jaromír Kohlíček