KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Poslanec EP Ing. JAROMÍR KOHLÍČEK aktuálně pro Parlamentní listy

1. Co si myslíte o tvrzení Karla Schwarzenberga k RVHP a k Varšavské smlouvě? „Celý režim nakonec skončil vlastní neschopností. Jak známo, konec Varšavské smlouvy i RVHP nebyla revoluce, nebyla to ani invaze cizí armády, nýbrž prostý krach. Byl to bankrot. Sovětská říše se rozpadla, a tak i u nás skončila vláda KSČ, jejíž vedení bylo zcela bezradné,“ napsal. Má pravdu? Anebo to bylo jinak?

Neskutečnosti byla EU a USA v hospodářských potížích a vstřícnost Gorbačova spolu s angažovaností Československých obrazoborců způsobily, že se místo sblížení EU a RVHP, o kterém se reálně jednalo, bylo nahrazeno rozpuštěním RVHP. Jistě by o tom mohl zajímavě vyprávět Vl. Dlouhý (byl tehdy jedním s Hajerů v Moskvě – pokud se nemýlím). Gorbačov se také dohodl o možném rozpuštění obou vojenských bloků. Havel to hezky zopakoval a po návštěvě USA náhle prozřel. A pro NATO se rychle začala hledat náhradní náplň. Je vidět, že se to „podařilo“!! Vedoucím činitelům KSČ se to nijak nelíbilo a proto vztahy s KSSS od roku 1986 značně ochladly.

2. Vadí vám některé zmínky médií každý rok k výročí srpna roku 1968, anebo se dnes říká věcně k této historické události pravda?

Věcně se k této události vyjadřuje jen málokdo. Ideologické slovní průjmy ovšem zjevně mladou generaci netáhnou. 1968 je pro ni hluboká historie a snaha využít výročí k pěstování rusofobie není příliš úspěšná. (Dnešní Rusko navíc je cokoliv, jen ne bývalý SSSR.)

3. Pokud se ve společnosti, v médiích zmiňuje, že roky 1948 až 1989 zavedly ČSSR takřka do záhuby – zastaralý průmysl, špatná ekonomika, nesvoboda lidí, cenzura médií, nemožnost cestování apod. – jsou to pravdivé připomínky? Co byste kritikům vlády KSČ vzkázal?

Bylo by dobré srovnávat fakta, ne dojmy a ideologické bláboly. V průmyslu jsme byli exportérem investičních celků. Kolik podniků je toho dnes schopno? V roce 1970 jsme čtvrtí na světě spustili nejmodernější výrobu plochého skla (s pecí vlastní konstrukce). To byla světová špička!! Cenzura 80. let by se dala nazvat „papírovým tygrem“. Republika ani obyvatelé nebyli zadluženi a exportní odvětví jela velmi dobře. V oborech, které dobře znám, tj. sklo a jemná keramika, jsme byli velkou konkurencí nejvyspělejších zemí světa. Naše potraviny a dětská obuv byly levné a kvalitní. Zemědělství bylo obdivovanou výkladní skříní socialismu. A přes hranice nám žádný bojovník Islámského státu neprošel

Jaromír Kohlíček

24.8.2017