KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KRAJSKÁ KONFERENCE KSČM 13. 2. 2016

V sobotu 13. února se konala Krajská konference KSČM. Přítomno bylo všech 38 delegátů zvolených na okresních konferencích a 43 hostů. Nechyběl senátor Václav Homolka, všichni tři poslanci Hana Aulická-Jírovcová, Gabriela Hubáčková a Josef Šenfeld a poslanec EP Jaromír Kohlíček.  Předseda KV KSČM a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zhodnotil práci komunistů v Ústeckém kraji za uplynulé období a hovořil o úspěších, kterých bylo v kraji dosaženo pod naším vedením.  Ocenil práci všech, kde se na dobrých výsledcích podíleli a upozornil, že musíme vyvinou maximální úsilí ve volební kampani, abychom dokázali obhájit prvenství z posledních voleb. Za vedení KSČM byl na Krajskou konferenci delegován místopředseda Jiří Dolejš. Ve svém vystoupení kladl důraz na jasné cíle, argumenty a schopnost vysvětlit naše cíle voličům. KK po projednání schválila zprávu o činnosti a úkolech Ústeckého KV KSČM a klubu KSČM v ZÚK, zprávu KRK KSČM o činnosti a hospodaření, zprávu o činnosti KRoK KSČM a Teze volebního programu pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Potvrdila členy KV KSČM zvolené na OK – z okresu Teplice Bubeníček Oldřich, Hanousková Jitka, náhradník Dubský Jaroslav. Zvolila výkonný výbor Úst. KV KSČM, jehož předsedou je Bubeníček Oldřich, Krajskou revizní komisi, jejímž členem je za Teplice Novák Miloslav, Krajskou rozhodčí komisi, jejíž členkou je za Teplice Vyšínová Alena. Dále zvolila vedoucího kandidáta pro volby do ZÚK – Bubeníčka Oldřicha a další v pořadí na kandidátní listině až po číslo 63. Kandidáti z okresu Teplice se umístili takto: 9. Dubský Jaroslav, 16. Zíka Tomáš, 22. Schalková Nataša, 30. Kohlíček Jaromír, 36. Hanousková Jitka, 44. Kadavý Petr, 51. Brázda Lukáš, 58. Pokorná Andrea. Konferenci se představili i oba kandidáti pro volby do senátu, které jsou v letošním roce v okresech Most  – Josef Nétek a Ústí n. L. – Stanislav Körner. Krajská konference dále navrhla pro IX. sjezd KSČM za členky do ÚRK KSČM Čapkovou Pavlu a Dobešovou Lidmilu a za člena ÚRoK KSČM Porcalovou Jaroslavu. Do pléna ÚV KSČM KK navrhla: člena VV ÚV KSČM Vodseďálka Pavla, člena HR ÚV KSČM Šamsovou Jaroslavu, člena komise mládeže Janečka Jana a člena vnitrostranické komise Vodseďálka Pavla. 

                                                      (jh)