KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MILEŠOVKA 2017

Výstup na Milešovku 2017

Dne 17. 6.2017 se uskutečnila tradiční akce pořádaná Teplickou organizací KSČM.
V letošním roce chyběli někteří tradiční účastníci. Přes to akce prokázala nezdolného ducha a fyzickou zdatnost členů KSČM, kterým je často předhazován vysoký věk. Na vrcholu se sešli členové z teplického i Děčínského okresu. Milá byla účast vnoučat, která snížila průměrný věk účastníků výšlapu. Akce prokázala ten prostý fakt, že členové KSČM se rádi setkávají a mají k sobě velmi dobrý vztah.
Po ránu se zdálo, že nás čeká špatné počasí. Bylo chladno a mračna neslibovala nic dobrého. Ale jak je všeobecně známo poroučíme větru dešti. A tak ve finále vykouklo slunce i vítr té-měř ustal, teplota se okamžitě o pár stupínků zvedla. Hromadné foto vznikalo již za slunečna.
Přes to že akce již nemůže probíhat jako v dobách dřívějších, kdy jsme se mohli srazit pod úpatím Milešovky, upéct buřty, a potom společně vyrazit k vrcholu. V současnosti musíme vyrazit jednotlivě či ve skupinkách a sejdeme se až nahoře. Je faktem, že o to je sraz nahoře veselejší.
Takže celkově – pěkné.
Petr Kadavý

poznámka: jedním z tradičních účastníků bývá Ing. Josef Šenfeld. Popřál zdárný výstup a omluvil se pro výjezd poslaneckého klubu v Polsku.

a ještě jednou hodnocení Milešovky v podání předsedy MV KSČM Teplice Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.:

Krátce po poledni 17. 6. 2017 ztekla skupina členů a příznivců KSČM z okresů Teplice, Děčín a Litoměřice v čele s předsedy OV T. Zíkou a J. Váňo (J. Šenfeld se omluvil) vrchol Milešovky. Účastníci dostali pamětní diplom a děti nakreslily obrázek. Za nápisy dostaly děti jen bonbóny, za obrázky bonbóny a pastelky. Nepršelo a buřty i pivo bylo doplňkem koláče, který jsem nabízel.

foto Tomáš Zíka, Petr Kadavý a Jaromír Kohlíček