KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

3. ZASEDÁNÍ OV KSČM 24. 5. 2016

Okresní shromáždění předsedů MV, MO a ZO KSČM okresu Teplice vzalo na vědomí zprávu o průběhu IX. sjezdu KSČM, kterou v písemné podobě předložil člen ÚV KSČM Jaromír Kohlíček. Zprávu doplnil svými postřehy a názory hejtman a předseda OV a KV Oldřich Bubeníček. Průběhu sjezdu budou věnovány Diskusní kluby v Bílině, Teplicích a Krupce.  Rozpracování sjezdových závěrů na podmínky okresu bude záležitostí dalších měsíců. Ve zprávě VV OV KSČM zrekapituloval místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka činnost tohoto orgánu v mezidobí od posledního zasedání OV KSČM a  pozitivně vyhodnotil dubnové a květnové akce městských organizací. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková podala informaci Okresního volebního štábu o zajištění podzimních voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje. Nejbližším úkolem organizací je zajistit členy a náhradníky do Okrskových volebních komisí a na všech akcích propagovat kandidáty do KZ.  Na pracovním setkání se zastupiteli 7. 6. budou o pomoc v realizaci aktuálních úkolů spojených s volební kampaní požádáni představitelé měst a obcí za KSČM. Harmonogram volební radioštafety i všech předvolebních akcí bude projednán na zasedání VV OV KSČM 21. 6.  Nedílnou součástí volební kampaně je i získávání finančních prostředků na okresní volební fond. Usnesení z 3. zasedání OV KSČM bylo schváleno jednomyslně.

(jh)