KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

1. ZASEDÁNÍ OV KSČM 9. ČERVNA 2020

1. zasedání OV KSČM 9. června projednalo předložené materiály, schválilo zprávu o činnosti V V OV KSČM od mimořádného zasedání OV KSČM 4. 2., zprávu OVŠ o průběhu volební kampaně doplňujících voleb do Senátu, Zprávu OVŠ o přípravě voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, náhradníka delegátů XI. sjezdu KSČM za okres Teplice a termíny zasedání VV a OV KSČM na 2. pololetí 2020. Účastníci zasedání vyslovili nesouhlas s přejmenováním Koněvovy ulice v Praze 3 Žižkově. Zasedání uložilo MV, MO a ZO KSČM v souladu s harmonogramem přípravy voleb do KZ přijatým na OK KSČM pokračovat v získávání finančních prostředků na Mimořádný členský příspěvek od členů i sympatizujících, propagovat kandidáty do KZ na veřejných akcích a vybrat, projednat a připravit členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. VV OV KSČM uložilo v součinnosti s OVŠ a kandidáty zabezpečit volební kampaň pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje a projednat a využít připomínky z diskuse. Ta byla zaměřena především na hodnocení 1. kola doplňujících voleb do Senátu a přípravu voleb do KZ. Přítomný kandidát do Senátu a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zrekapituloval průběh volební kampaně a naše šance vzhledem k ostatním volebním subjektům. Poděkoval všem, kdo se na volební kampani podíleli. Z pozice hejtmana zhodnotil uplynulé čtyřleté volební období a možnosti kandidátky KSČM v nadcházejících volbách. V závěru jednání předseda OV KSČM Tomáš Zíka připomenul 6. pracovní setkání zastupitelů, které se uskuteční 23. června. (jh)