KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLÁN ČINNOSTI LKŽ TEPLICE NA 1. POLOLETÍ 2021

Realizace plánovaných akcí LKŽ na 1. pololetí bude odvislá od vývoje covidové situace.