KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 12. 9. 2017

OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU

Evropská Unie v minulosti zažila v oblasti dodávek energie několik krizových stavů. Dodávky plynu po krizovém stavu, který nastal po přerušení před rokem 2010, měla zajistit směrnice o strategických zásobách tohoto média.

Každý stát má povinnost disponovat dostatečnou zásobou odpovídající 90 denní spotřebě v zimním období. Vedle tohoto opatření bylo rozhodnuto urychleně vybudovat propojení plynovodů ve směru Sever-Jih.

V současné době se na trhu EU se zemním plynem objevily nové možnosti související s dodávkami zkapalněného zemního plynu. Trh se tedy postupně diverzifikuje a bez ohledu na přípravu nového nařízení se bezpečnost dodávek zvyšuje.

Snaha o výrazné politické ovlivnění situace a zpomalení přípravy propojek plynovodů Sever-Jih ze strany Polska jsou v současné době největším potenciálním ohrožením dodávek plynu do zemí EU. Zcela nepochopitelným je pro mne tvrdý negativní postoj k vybudování alternativních plynovodů zásobujících EU z  Jihu, konkrétně Southstream.

Protože zpráva Jerzy Buzka obsahuje řadu pozitivních momentů, má moji podporu.

Jaromír Kohlíček

Můj komentář ke zprávě litevského poslance Petrase Auštrevičiuse o Korupci a lidských právech v zemích.

Korupce a lidská práva ve třetích zemích jsou jedním z oblíbených témat členů Evropského parlamentu. Zvláště v Čechách máme utěšenou tradici kritizování korupce a nedostatků dodržování lidských práv v nejrůznějších zemích světa, ovšem kromě té naší vlastní, států EU a spojenců v NATO. Zejména profesionální politici se tímto tématem s oblibou zabývají.

Zpráva hned v prvním odstavci vyzývá ke společným opatřením na mezinárodní úrovni. Cílem opatření bude předcházet korupci a bojovat proti ní, neboť tato se šíří přes hranice a je potřeba podporovat spolupráci za účelem boje proti ní. Zpráva vyzývá EU, aby nadále podporovala protikorupční instituce zřízené ve třetích zemích, které mají prokázanou historii nezávislosti a nestrannosti. Příkladem je guatemalská Mezinárodní komise proti beztrestnosti.

Kouzlem nechtěného působí opakovaná výzva Radě, aby EU co nejdříve předložila seznam sankcí týkajících se případu Magnitský, vůči 32 ruským státním úředníkům, odpovědným za smrt tohoto oznamovatele.

Ve zprávě však není žádná zmínka o korupčních režimech v různých částech Afriky nebo Latinské Ameriky, ani ve Spojených státech případně Ukrajině autor žádné problémy s korupcí nevidí. Pouze vyslovuje znepokojení nad situací zabírání půdy v důsledku korupčních praktik nejrůznějších aktérů.

Výzva EU a jejím členským státům, aby více podporovaly rozvojové země, musí na informovaného člověka působit jako výsměch. Zvláště kouzelně působí „EU musí na všech mezinárodních fórech prosazovat jako prioritu boj proti daňovým rájům…a zavedení veřejných rejstříků skutečných vlastníků společností“. Už se těším na opatření přijatá vůči Bahamám, Seychelám a Normandským ostrovům.

                                                                                                                                              Jaromír Kohlíček