KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ODPOVĚDI POSLANCE EP PRO EKONOMICKÝ DENÍK

V tomto týdnu nás zajímá názor na klíčovou událost a to Summit EU. V prvním dni jednání se nepodařilo prosadit ani zrušení vnitřních kontrol v Schengenu, jak požadovala i ČR, ani sankce vůči Rusku kvůli situaci v Sýrii.

Zdá se, že zejména ve velkých státech EU vlády pochopily, že volby jsou za dveřmi. Schengen nefunguje a voliči chtějí jasná opatření, proto nebylo možno dohodnout odstranění hraničních kontrol a zdá se, že pokud nebude EU schopna zajistit ochranu vnější hranice, budou kontroly na hranicích mezi státy spíše posíleny.

Dohoda CETA sice obsahuje tzv. negativní výčet těch oblasti, na které se nevztahuje, navíc Kanada souhlasila se zvláštním, trvalým arbitrážním soudem, ale přesto všechna informovaná veřejnost cítí nebezpečí smlouvy s Kanadou mimo jiní i v tom, že by mohla otevřít vrátka pro kanadské pobočky společností z USA.

Jak hodnotíte první den jednání PM a co očekáváte od dnešního jednání, kdy by měla přijít na řadu i dohoda CETA, kterou sice naši poslanci schválili, ale valonský parlament nikoliv. Původní plán přitom počítal s tím, že dohoda bude na úrovni EU-CAN podepsána již příští týden.

V jednotlivých národních parlamentech právě z tohoto důvodu nebylo v žádném případě hlasování jednomyslné. Bohužel pouze valonský parlament vyjádřil své pochyby většinově a od té doby je vystaven neskutečnému tlaku. Podobá se to situaci, kdy irský parlament odmítl Lisabonskou smlouvu. A protože se tato situace opakuje, není divu, že informovaní občané mají, s postupem času, k institucím EU stále kritičtější postoj.

 

                                                  Jaromír Kohlíček