KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

43. místo KANDIDÁT PETR KADAVÝ

PETR KADAVÝ    KADAVÝ P. R

64 let, předseda MO KSČM Krupka, zastupitel a radní města, revizní technik

Narodil jsem se v Krupce dne 30. 1. 1952, žiji zde dodnes. Jsem 39 let ženat, Mám dvě děti dceru 37 let a syna 36 let. Oba mají dvě děti a já tím čtyři vnoučata. Ty jsou tou největší radostí života.  Vystudoval jsem střední průmyslovou školu hornickou v Duchově, při zaměstnání jsem vystudoval tři nástavbová studia „Průmyslový energetik specialista, Průmyslový vodohospodář specialista, a průmyslový ekolog specialista“.  Od roku 1974 do roku 1995 jsem pracoval v Ústecké Armaturce. Poté jsem se vydal na soukromou cestu revizního technika el. zařízení jako OSVČ. Tuto práci provádím stále. Práce mě baví a tak jak s oblibou tvrdím budu pracovat dokud bude mozek a tělo fungovat. Při této pracovní činnosti se snažím pracovat i ve veřejné správě. V současnosti jsem nepřetržitě po sobě v šestém volebním období v zastupitelstvu města Krupky.   V tomto volebním období jsem členem rady města. Do Zastupitelstva Ústeckého kraje kandiduji na základě nominace Okresní konferen-ce v Teplicích.  Jsem realista a dobře si uvědomuji svůj věk a postavení na kandidátce. Mým prioritním cílem není stát se krajským zastupitelem, tímto cílem je pro mě vítězství kandidátky KSČM ve volbách do krajského zastupitelstva. A proto budu pracovat především ve volební kampani pro vítězství ve volbách. Narodil jsem se tady v Ústeckém kraji, patřím sem a přeji si aby tento kraj byl dobrým místem k životu pro všechny lidi, kteří v něm žijí. Věřím, že pod vedením KSČM se tento kraj stane takovým místem. Důkazem toho jsou pokroky za poslední čtyři roky, které tento kraj dosáhl pod současným vedením.