KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM KRUPKA 31. 10. 2019

Ve čtvrtek 31. října se sešli v Koloseu na svém výročním rokování komunisté v Krupce. Jednání řídila místopředsedkyně OV KSČM Irena Kořanová. V úvodu představila 47 letého Milana Matiho, kterého VČS přijala za člena MO KSČM Krupka. Po volbě mandátové, volební a návrhové komise podal předseda MO KSČM Jiří Dbalý výčet z činnosti organizace od poslední VČS, seznámil jednání se stavem financí a členské základny, která má momentálně 51 členů. Informoval o situaci v zastupitelstvu města, kde máme jediný mandát a jsme v důsledné opozici. Předseda volební komise Ing. Jaroslav Kořan provedl jednání volbami i návrhy do stranických funkcí a orgánů. Přítomní obdrželi plán práce na rok 2020. K návrhům sjezdových materiálů se podle slov místopředsedkyně OV KSČM vyjádřili již dříve a nejsou tedy předmětem výročního jednání. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka popřál hodně elánu do stranické práce novému členu organizace, poděkoval členům v Krupce za práci, která při věkovém průměru jaký máme není jednoduchá, poděkoval i místopředsedkyni OV KSČM za práci v OV. Hovořil o přípravě na volby do krajských zastupitelstev v roce 2020, které rozhodnou o budoucnosti strany. Následná diskuse se převážně zabývala problematikou města. Usnesení bylo přijato jednomyslně. Předseda MO KSČM v závěru jednání pozval členy na vánoční posezení, které se bude konat 5. prosince opět v prostorách Kolosea.

(jh)