KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 16. 2. 2018

J. KOHLÍČEK 2018

Přestože program vypadal velmi krátce, podařilo se jeho projednání ukončit až po půl šesté. Prvních deset bodů programu se nesetkalo s žádnou rozsáhlejší diskusí. Teprve návrh krajského úřadu převést na Teplice ideální polovinu bývalého kojeneckého ústavu včetně odpovídajících pozemků narazil na nepochopení. Krajský úřad ve svém návrhu totiž nestanovuje žádné podmínky, není jasné, zda má být převod bezúplatný, nebo za odhadní cenu, a navíc je zde druhá ideální polovina nemovitostí. Skupina restituentů není příliš jasná a jediná adresa vede do Izraele. Projednání bodu tedy skončilo bez usnesení. U třináctého bodu jednání se zastupitelstvo usneslo na odpisu pohledávek ve výši více než jeden milión korun. U žádné z těchto pohledávek není jasné, jak by bylo možné je vymáhat, protože podklady od již dávno zrušeného bytového podniku jsou zcela nedostatečné. Snad se tímto krokem alespoň trochu vyčistí staré pohledávky.

TJ zdravotně postižených Nola Teplice získala neinvestiční účelovou dotaci na zajištění provozu půjčování loděk v letošním roce. Jde o jejich tradiční aktivitu na Zámeckém rybníku, která tentokrát nebyla zpochybněna. Dotace pro rumburskou společnost zajišťující část kulturního programu v rámci letní sezóny byla přidělena s tím, že by zastupitelé rádi viděli větší zastoupení místních umělců a že doufáme v účast skupiny Kašpárek v rohlíku. Rovněž věříme, že texty se nebudou pohybovat mimo hranice dobrého vkusu.

Zpráva o činnosti výboru pro dotace a dopravu, kterou jsem přednesl, obsahovala mimo jiné podklady pro přípravu Plánu udržitelné mobility z roku 2016. To se stalo podkladem pro rádobyvtipné vystoupení pana náměstka Hanzy. Jmenoval totiž řadu z bodů těchto podkladů, kde již v posledním roce a půl město vyvinulo určitou aktivitu, a snažil se tak demonstrovat neaktuálnost celé zprávy a tedy zbytečnost výboru. Poděkoval jsem panu Hanzovi za jeho vystoupení, ve kterém nechtěně poukázal na výsledky činnosti výboru, a tedy na jeho užitečnost pro město s tím, že si jistě všichni všimli, že hovořil o materiálu přijatém výborem v roce 2016.

Bod regulace taxislužby (mnou přednesený) se stal možností pro předvedení neznalosti několika zastupitelů a marné snahy zástupců taxikářů přesvědčit o vhodnosti zavedení elementárních zkoušek pro adepty taxikářství. Zároveň diskuse umožnila obyvatelům města v přímém přenosu vychutnat hloubku ideologických tlachů konzervativních zastupitelů. Výsledkem bylo pouze konstatování současných snah změnit volnou živnost na živnost vázanou v Poslanecké Sněmovně s tím, že vedoucí odboru paní Müllerová má sledovat vývoj situace v taxislužbě.

Parkovací dům v Alejní ulici, Poesiomat i hazard na území obce, se staly možností rozvést širokou diskusi na skryté téma „příprava obecních voleb“.

Řada vystoupení pana Hanzy opět byla hluboko za hranicí dobrého vkusu. Přitom stačilo konstatovat, že firma Udimo má připravit návrhy plánu udržitelné mobility, kde jistě budou různé možnosti kapacitního parkování na území města zahrnuty.

Poesiomat se stal příležitostí k recitaci různých básniček, kde na vcelku vtipné veršíky přednesené Jaroslavem Kuberou nebylo možné neodpovědět citací krátké básničky ze sbírky Jana Vodňanského S úsměvem idiota. Domnívám se, že jsme se v této vtipné vložce neztratili. Poesiomat ovšem nebude.

Hazard na území obce byl dalším bodem, ve kterém se opět předvedl pan náměstek. Několik jeho ne moc zdařilých výpadů a slovních piruet mělo jediný výsledek. Celá diskuse byla pouze další ztráta času v kombinaci s předvolebním vystoupením kolegy Mráčka.

Na závěr byl přijat návrh Michala Kasala na svolání jednání zastupitelstva k rekonstrukci bazénu.

Obecní volby se blíží a tak lze očekávat, že příští jednání zastupitelstva se ponesou v podobném předvolebním duchu. Zástupci KSČM se do podobných nejapností pouštět nemíní.

 

Zapsal: Jaromír Kohlíček